Adresserat utskick av Reversen upphör

På styrelsemötet den 30:e januari beslutade styrelsen att Reversen inte längre ska skickas hem till Uppsalaekonomernas medlemmar från och med det första numret 2017. Beslutet fattades efter en styrelseutredning där både sittande chefredaktör samt chefredaktören HT16 deltagit. Beslutet motiverades av ett antal olika anledningar rörande kostnader, distribution och läsandet av tidningen.

Vad innebär detta?

Reversen kommer inte sluta finnas som tidning. Den kommer fortsätta skickas till Borgen tre gånger per termin och den kommer placeras ut på Borgen och Ekonomikum, tillgänglig för alla som vill läsa att ta en tidning. Tidningen kommer se likadan ut, utskottet kommer fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare och det kommer fortsätta finnas en onlineversion tillgänglig på ISSUU. Redaktionen kommer arbeta för att göra tidningen synligare på både Borgen och Ekonomikum och varje gång tidningen kommer ut kommer det även anordnas ett Releasemingel på Borgen dit alla, både skribenter och läsare, är välkomna.

Varför görs detta?

Beslutet motiveras som sagt av flera olika anledningar och för mer utförlig information hänvisar vi till styrelseprotokollet från styrelsemötet den 30:e januari som finns på hemsidan och på anslagstavlan på Borgen. I korthet var huvudanledningarna det faktum att studenter flyttar mycket under sin studietid och sällan uppdaterar sin adress i Uppsalaekonomernas register vilket gör att hundratals tidningar inte når fram och slängs varje termin, samt att vi funnit att även bland föreningens mest engagerade medlemmar är det långt ifrån alla som läser tidningen. Tillsammans resulterar dessa båda faktorer till att föreningen spenderar stora summor pengar på tidningar som antingen slängs, eller aldrig läses.

Har ni frågor angående detta beslut, underlaget eller konsekvenserna, vänligen kontakta Chefredaktör Simon Billinger på chef.reversen@uppsalaekonomerna.com.