Kallelse Extrastämma #2 VT19

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till Extrastämma #2 Vårterminen 2019.

Ladda ner kallelsen i sin helhet här

Tid: Måndagen den 28 maj kl. 17:00.

Plats: Hörsal 1, Ekonomikum.

Föredragningslista

Inledning

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

§ 2 Val av föreningsstämmans ordförande

§ 3 Val av föreningsstämmans sekreterare

§ 4 Val av två justerare

§ 5 Val av två rösträknare

§ 6 Val av en observatör

§ 7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

§ 8 Godkännande av föredragningslistan

§ 9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma #1 2019-05-13.

 

Förtroendeval

§ 10 Val av förtroendeposter

§ 11 Röstresultat

Avslutningsvis

§ 12 Meddelanden

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Föreningen Uppsalaekonomernas styrelse,

Christopher Lin                    David Jansson

Emil Källqvist                        Evelina  Bingmark

Frida Wallentheim               Josef Segerlund

Julia Forssell                        Nora Malmberg

Theo Örtengren                     Tove Henning

 

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till Extrastämma #2

Det kan fortfarande komma in nya nomineringar. För att ansöka till extrastämma #2, klicka här! Sista dagen att ansöka är 22 maj.


Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)

Emi Holmberg

 

Intendent (1 plats, 1 termin)

Gustav Sjöberg