Valberedningen

Många har säkert någon gång varit på en arbetsintervju. Men få personer har suttit på andra sidan och intervjuat kandidater till olika jobb eller förtroendeposter. Detta är bland annat vad  Valberedningen gör.

Valberedningens jobb inom föreningen är att intervjua alla som söker till att bli förtroendevalda. Som valberedningsledamot kommer du alltså själv få sitta och ställa frågor, samt analysera kandidaters svar.

Förutom att intervjua kandidater är det även Valberedningens ansvar att nominera lämpliga kandidater till föreningens stämma. Det är Valberedningen och enbart Valberedningen som har befogenhet att göra detta. Valberedningen har även ansvar för att anordna stämman, och se till så den genomförs på ett så demokratiskt och enligt föreningens stadgar korrekt sätt som möjligt.

Valberedningen har även ansvar för att nominera lämpliga kandidater till övriga förtroendeposter som inte bestäms på stämman, som Kontaktdagarnas projektledare, näringslivsgruppen, IT-ansvarig och Art Director för Reversen.

Kort sagt arbetar Valberedningen för att se till att nästa generations förtroendevalda håller måttet, samt att låta varje medlem ha en chans att göra sin röst hörd när det kommer till stämma.