Agenda Sustainability 2018

Utbildning

Det viktigaste studenter har är sin utbildning, och få saker är väsentligare än att säkerställa kvalitén på den. Utbildningsutskottet jobbar med detta, och har som huvudmål att förbättra samt utveckla ekonomutbildningen vid Uppsala Universitet.

För att kunna göra det arbetar vi operativt på två fronter. Det första är att vi är ansvariga för studiebevakning. Det innebär att vi kritiskt granskar ekonomutbildningen för att kunna ge förslag på förbättringar och just därför är det viktigt för oss att höra din åsikt. Det andra är att vi genomför projekt som ämnar ge kompletterande utbildning till sådant som ekonomutbildningen inte erbjuder men som vi studenter efterfrågar. Ett sådant projekt är exempelvis ”Excelutbildning”, där studenter får möjlighet att lära sig båda grundläggande och mer avancerade tekniker.

Vi jobbar även strategiskt genom studieråd som Strategiska Utbildningsrådet (STRUT), där vi diskuterar större utbildningsrelaterade frågor och jobbar aktivt med vårt åsiktsprogram för att förbättra utbildningen på universitetet.

Projektgrupper

Utbildningsutskottet består för närvarande av 4 projektgrupper:

Casegruppens huvudsyfte är utbilda om akademisk och praktisk problemlösning, så kallad caselösning. Case är något som ofta används inom arbetslivet och vi vill ge studenterna en möjlighet att få utbilda sig i detta. Casegruppen kommer att ha två möten varje månad, där det kommer att växlas mellan föreläsningar och praktiska övningar.

Hållbarhetsgruppen anordnar föreläsningar, workshops och dylikt inom ämnet hållbarhet. Vi jobbar för att utbilda, inspirera och intressera studenter inom ämnet hållbarhet och ge förståelse för vikten av ett hållbart samhälle.

VERA är vårt nätverk som är öppet för alla uppsalaekonomer och som under terminen anordnar aktiviteter med fokus på kvinnor i näringslivet. Syftet med Vera är att sammanföra studenter, nya som gamla, för att motivera samt inspirera varandra till att utveckla sig själv och sitt kontaktnät i professionella sammanhang.

Bokklubben finns till för dig som vill läsa något annat än kurslitteratur under terminen samtidigt som man får chansen att lära känna andra Uppsalaekonomer. Med hjälp av roliga diskussionsfrågor kommer man att träffas 3 gånger per bok, diskutera, hänga och äta gott fika.

Om du har ett brinnande intresse för ett specifikt ämne eller inom något våra projektgrupper anordnar, är du mer än välkommen att höra av dig! Förhoppningsvis kan vi i utbildningsutskottet tillsammans med dig skapa något!

Om oss

För att vara med i utbildningsutskottet krävs inga förkunskaper, så kom och engagera dig – på ett möte eller i ett projekt, det är med dig förändringen börjar! Om du har några fundering, tveka inte att höra av dig till oss! Ifrågasätt och kom gärna med förbättringsmöjligheter!

Ordförande ansvarar för utskottets budget, och ytterst för utskottets operativa verksamhet. Detta innebär att ansvara för projektgrupper, evenemang och jobba för att utveckla utskottet til det studenter efterfrågar. Som ordförande sitter man med i Utskottsgruppen som är ett samlingsorgan för föreningens utskottet och ett forum för att diskutera operativa ämnen. Ordförande sitter även som vice-ordförande i Strategiska Utbildningsrådet (STRUT), vilket är föreningens strategiska organ för utbildningsfrågor.

Vice ordförande i dagsläget är samarbetet emellan Ordförande och Vice ordförande mycket tätt, och Vice ordförande arbetar i mångt om mycket med samma saker som Ordförande. Vice ordförande är Sekreterare i Strategiska Utbildningsrådet.

Utskottsmöten

Ett sätt att påverka hur vårt utskott ska arbeta, samt framföra önskemål om vad man vill se mer av, är att delta på våra utskottsmöten. Vi försöker hålla mötena dynamiska och kommer ha olika teman på våra möten, där vi fokuserar på något specifikt och relevant som exempelvis utbytesstudier, kursval eller GMAT. Våra möten är kl. 15.15 på torsdagar under jämna veckor och vi bjuder alltid på fika!

Tentaarkiv

Har du svårt att få tag på gamla tentor till din kurs? Vi har sammanställt ett arkiv av gamla tentor som du kan hitta om du loggar in och går in på //uppsalaekonomerna.se/filarea/.

Är du ny student?

Nedan har vi sammanfattat saker som är Bra-att-veta för dig som ekonomstudent!

Utbildningshäfte

Har du åsikter om din utbildning?

Vi vill veta! Hör av dig till: utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Projekt

 • Att välja-dagen

  Att välja-dagen anordnas i tid inför det kursval som inträffar varje termin. Under dagen finns det möjlighet att prata med representanter från olika institutioner för att få en bättre inblick i kursinnehåll och valmöjligheter.

 • Bildning och Bubbel

  En rolig kväll med tävling och quiz!

 • Bokbytardagarna

  Bokbytardagarna anordnas i början av varje termin och erbjuder de studerande en möjlighet att sälja och köpa begagnad kurslitteratur. All försäljning sköts av en tillsatt projektgrupp vilket innebär att du som student bara behöver lämna in dina böcker och ange vilket pris du vill sälja dem för, resten sköter projektgruppen.

  Kontakt: bokbytardagarna@uppsalaekonomerna.com

 • Drömföreläsningen

  Under Drömföreläsningen bjuder vi in representanter från de olika institutionerna som sedan under en gemensam föreläsning presenterar sina ämnen. Tanken med detta projekt är att du som student skall få information om vilka kurser som finns, vilka man bör läsa om man vill fördjupa sig inom ett visst område och vad man kan jobba med efter avslutad utbildning.

  Kontakt: @uppsalaekonomerna.com

 • Excelutbildning

  Utbildningen är till för att ge studenter grundläggande kunskaper i programmet Excel. Föreläsningarna kommer hållas en gång per termin.

  Kontakt: utbildning@uppsalaekonomerna.com

 • Karriärkvällen

  Karriärkvällen erbjuder de studerande en möjlighet att träffa före detta ekonomstudenter, så kallade alumner, som nu befinner sig ute i arbetslivet. De inbjudna alumnerna berättar om sin studietid, hur de tog sig ut på arbetsmarknaden och hur deras karriär sett ut. Tanken med detta projekt är att låta de studerande ta del av möjligheterna som väntar när studierna är avklarade.

  Kontakt: karriarkvallen@uppsalaekonomerna.com

 • Pluggstugor

  Pluggstugor är till för att förbereda studenter inför tentamen. Ett tillfälle att få hjälp av kunniga inom ämnet.

 • SM i Ekonomi

  SM i Ekonomi anordnas årligen under vårterminen. Projektgruppen som tillsätts under våren ser till att anordna deltävlingen vid Uppsala Universitet. Det vinnande laget får sedan åka till den stora finalen och försvara titeln som vi efter en rafflande final tog hem 2015!

  Kontakt: SMiEkonomi@uppsalaekonomerna.com

 • Tycka-till

  Tycka-till är ett projekt som erbjuder studenterna en chans att påverka ekonomutbildningen, bland annat genom att svara på enkäter som berör olika områden inom utbildningen. Inom detta projekt anordnas det även så kallade fokusgrupper, tillfällen då de studerande under avslappnade former får en chans att sätta sig ned och diskutera utbildningen tillsammans med lärare och representanter från de olika institutionerna.

  Kontakt: tycka-till@uppsalaekonomerna.com