Bokbytardagarna Höstterminen 2013

Utbildning

Det viktigaste studenter har är sin utbildning, och få saker är väsentligare än att säkerställa kvalitén på den. Utbildningsutskottet jobbar med detta, och har som huvudmål att förbättra samt utveckla ekonomutbildningen vid Uppsala Universitet.

För att kunna göra det arbetar vi operativt på två fronter. Det första är att vi kritiskt granskar ekonomutbildningen för att kunna ge förslag på förbättringar. Detta gör vi främst genom projektet ”Tycka-till”. Det andra är att vi genomför projekt som ämnar ge kompletterande utbildning till sådant som ekonomutbildningen inte erbjuder men som vi studenter efterfrågar. Ett sådant projekt är exempelvis ”Excelutbildning”, där studenter får möjlighet att lära sig båda grundläggande och mer avancerade tekniker.

Ett sätt att påverka hur vårt utskott ska arbeta, samt framföra önskemål om vad man vill se mer av, är att delta på våra utskottsmöten. På dessa bjuder vi på en härlig våffelfrukost och tar upp vad som händer i utskottet. Vi försöker hålla mötena dynamiska och kommer ha olika teman på våra möten, där vi fokuserar på något specifikt och relevant som exempelvis GMAT, studieteknik eller kursval. Håll utkik på Facebook när mötena dyker upp, och titta gärna förbi!

För att vara med i utbildningsutskottet krävs inga förkunskaper, så kom och engagera dig – på ett möte eller i ett projekt, det är med dig förändringen börjar!

Projekt

 • Tycka-till

  Tycka-till är ett projekt som erbjuder studenterna en chans att påverka ekonomutbildningen, bland annat genom att svara på enkäter som berör olika områden inom utbildningen. Inom detta projekt anordnas det även så kallade fokusgrupper, tillfällen då de studerande under avslappnade former får en chans att sätta sig ned och diskutera utbildningen tillsammans med lärare och representanter från de olika institutionerna.

  Kontakt: tycka-till@uppsalaekonomerna.com

 • Drömföreläsningen

  Under Drömföreläsningen bjuder vi in representanter från de olika institutionerna som sedan under en gemensam föreläsning presenterar sina ämnen. Tanken med detta projekt är att du som student skall få information om vilka kurser som finns, vilka man bör läsa om man vill fördjupa sig inom ett visst område och vad man kan jobba med efter avslutad utbildning.

  Kontakt: dromforelasning@uppsalaekonomerna.com

 • Karriärkvällen

  Karriärkvällen erbjuder de studerande en möjlighet att träffa före detta ekonomstudenter, så kallade alumner, som nu befinner sig ute i arbetslivet. De inbjudna alumnerna berättar om sin studietid, hur de tog sig ut på arbetsmarknaden och hur deras karriär sett ut. Tanken med detta projekt är att låta de studerande ta del av möjligheterna som väntar när studierna är avklarade.

  Kontakt: karriarkvallen@uppsalaekonomerna.com

 • Bokbytardagarna

  Bokbytardagarna anordnas i början av varje termin och erbjuder de studerande en möjlighet att sälja och köpa begagnad kurslitteratur. All försäljning sköts av en tillsatt projektgrupp vilket innebär att du som student bara behöver lämna in dina böcker och ange vilket pris du vill sälja dem för, resten sköter projektgruppen.

  Kontakt: bokbytardagarna@uppsalaekonomerna.com

 • International Lecture

  International Lecture är ett projekt som ämnar till att låta de studerande ta del av information kring utbytesstudier, bland annat hur ansökningsprocessen går till och när man kan söka till respektive skolor. Detta projekt pågår under hela läsåret, och består av två föreläsningar under höstterminen, och en under vårterminen.

  Kontakt: internationallecture@uppsalaekonomerna.com

 • SM i Ekonomi

  SM i Ekonomi anordnas årligen under vårterminen. Projektgruppen som tillsätts under våren ser till att anordna deltävlingen vid Uppsala Universitet. Det vinnande laget får sedan åka till den stora finalen och försvara titeln som vi efter en rafflande final tog hem 2015!

  Kontakt: SMiEkonomi@uppsalaekonomerna.com