Skattmästeriet

Är du intresserad av att i framtiden arbeta med redovisning och revision är Skattmästeriet   optimalt för dig. Skattmästeriet erbjuder varierande arbetsuppgifter samtidigt som du får en god inblick i föreningens arbete och samtliga projekt.

Skattmästeriet är ett av föreningens operativa organ och ansvarar för föreningens ekonomi. I praktiken innebär detta ansvar för den löpande redovisningen, föreningsbudgeten samt att föreningens räkningar blir betalda i tid och att faktureringen sköts utan anmärkning. Vid räkenskapsårets slut upprättar Skattmästeriet dessutom ett komplett årsbokslut för föreningen.

Skattmästeriet består av Skattmästare och en vice Skattmästare. Mandatperioden för Skattmästeriet är på ett år och tillsättningen sker på terminsbasis. Du sitter alltså först en termin som Vice Skattmästare för att komma in i rutinerna och därefter en termin som Skattmästare. Första terminen som Vice Skattmästare är en inlärningsperiod där Skattmästaren finns som stöd.

Som Vice Skattmästare sitter du med i föreningens utskottsgrupp (UG) som består av             utskottsordförandena från övriga utskott, IT och intendenten. Som skattmästare sitter du med i styrelsen och bidrar med finansiella rapporter till stöd inför viktiga styrelsebeslut. Skattmä-steriet ansvarar även för föreningens kontakter med revisor och bank.

Är du intresserad av att i framtiden arbeta med redovisning eller revision är skattmästarposten en perfekt inkörsport, alternativt om du är intresserad av att skaffa bredare ekonomiska kunskaper. Du får praktiskt erfarenhet som kompletterar din utbildning och ger dig ett försprång inför arbetslivet.

Om du vill veta mer om oss och vårt arbete är du välkommen att hälsa på när som helst!