Ordföranderi

Ordföranderiet är ansvariga för föreningens operativa verksamhet och hanterar de flesta frågor som uppkommer gällande projekt, evenemang och andra aktiviteter. Denna ledningsgrupp består av Ordförande, Vice ordförande, Vice ordförande med Näringslivsansvar och Vice ordförande med Utbildningsansvar. De arbetar på uppdrag av styrelsen och ska verka för att uppfylla de visioner och mål som föreningen satt upp. De ansvarar också för att representera föreningen mot samarbetspartners, företag, vänföreningar och universitetet. Ordföranderiet har officiella möten varje vecka där olika frågor gällande verksamheten diskuteras. På Borgens övervåning finns ordföranderiets kontor, där du alltid är välkommen att titta in och ta en kaffe!

I ordföranderiet har respektive post olika ansvarsområden:

Ordförande ansvarar för hela föreningens verksamhet och sitter som ordförande i styrelsen. Externt representerar ordförande mot universitet, företag, medlemmar och vänföreningar. Internt innefattar ansvaret att samordna och driva föreningens verksamhet framåt. Ordförande är även ansvarig utgivare för Reversen.

Vice ordförande ansvarar för föreningens interna verksamhet och speciellt föreningens utskottsgrupp samt Kontaktdagarna. Arbetsuppgifter som ingår är t.ex. avtals- och budgetkontroll, intern kommunikation mot utskott och projektgrupper samt att hålla i möten och utbildningar rörande målsättning och personlig utveckling.

Vice ordförande med Näringslivsansvar ansvarar för den övergripande kontakten med näringslivet och är ledare för Näringslivsgruppen (Samarbetspartnergruppen). Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis att förhandla fram årliga avtal med samarbetspartners, ansvara för föreningens prisbild samt övrig kontakt och relationer med företag.

Vice ordförande med Utbildningsansvar ansvarar för kontakt med universitetet och kåren i utbildningsfrågor. Denne är högst ansvarig för föreningens studiebevakning och övriga frågor av utbildningsrelaterad karaktär. Vice ordförande med Utbildningsansvar arbetar både på strategisk och operativ nivå för att förbättra och påverka utbildningen. En del av arbetsuppgifterna innefattar olika positioner i t.ex. Ekonomiska sektionen, Samhällsvetenskapliga sektionen och fakultetsnämnden.

Ett år i ordföranderiet ger dig minnen för livet och praktisk erfarenhet i att leda en organisation. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!