IT

IT-ansvarig ser till att föreningens system och tekniska uppbyggnad fungerar. Arbetsuppgifterna är varierande och består till stor del av administrativt arbete. Utöver ansvarsområden som hemsidan, mailutskick och Borgens interna system sitter IT-ansvarig i Utskottsgruppen som hjälpmedel och kompetens till föreningens utskott. Posten är en av de få som söks hos styrelsen, på grund av dess specifika kompetenskrav. Om du frågor gällande posten eller dess ansvarsområden: tveka inte att höra av dig via mail eller telefon!