Internationella

Det Internationella utskottet arbetar för att vara en länk mellan ekonomistudenter i Uppsala och den internationella arbetsmarknaden. Denna länk arbetar vi aktivt med att stärka bland annat genom de projekt som utskottet bedriver tillsammans med aktiva projektmedlemmar. Vi välkomnar alla studenter som är nyfikna på att upptäcka världen med oss.

Vårt främsta mål är att agera som en plattform, där medlemmar kan söka sig till när de vill bredda ett internationellt perspektiv. Vår vision är att ge våra medlemmar möjligheten att få en internationell erfarenhet antingen under eller efter deras studier i Uppsala. Detta sker genom de projekt vi har inom utskottet som arrangeras för studenter, av studenter. Det som skiljer oss från andra utskott inom Uppsalaekonomerna är att majoriteten av våra projekt fokuserar på internationella resor och erbjuder en variation av branscher och företag. Majoriteten av våra projekt sträcker sig också över en längre tid, detta gör att våra projektmedlemmar hinner få mycket nya erfarenheter och lärdomar samt knyta starka vänskapsband sinsemellan. Vi erbjuder medlemmarna allt från företagsresor inom intressanta ekonomier till sociala aktiviteter såsom välkomstveckor för utbytesstudenter i Uppsala. Trots att våra projekt har en egen prägel så delar de alla samma syfte – att skapa ett nätverk mellan studenter, företag och intressanta kulturer.

Det Internationella utskottet arbetar ständigt för att erbjuda medlemmar förutsättningarna för att knyta kontakter till den internationella arbetsmarknaden. Varje termin arbetar utskottet aktivt med att utveckla och öka utskottets synlighet, då målet är att det Internationella utskottet ska vara ett utskott som alla ska vilja vara en del av! Läs nedan om våra projekt vi för närvarande tillhandahåller.

Projekt

 • Buddysystem
  Buddysystem project image

  Buddysystem är Uppsalaekonomernas välkomstverksamhet för utbytesstudenter som ska studera företagsekonomi. Varje utbytesstudent paras ihop med en Uppsalastudent för hjälp innan och vid ankomst. I början av varje termin anordnar Buddysystem evenemang där både svenska och internationella studenter är välkomna att delta.

  Kontakt: buddysystem@uppsalaekonomerna.com

 • Hong Kong Week
  Hong Kong Week project image

  Hong Kong Week är en annan karriärsresa som Internationella Utskottet arrangerar. Vårt främsta syfte med detta projekt är att sammanföra våra toppstudenter, som önskar att ha en internationell karriär, med företag som är lokaliserade i Hong Kong. H&M, NASDAQ OMX, HSBC och Scania är endast ett fåtal av de företag vi kommer att besöka detta år – följer du med?

  Kontakt: hongkongweek@uppsalaekonomerna.com

 • Uppsala Career Tour
  Uppsala Career Tour project image

  Uppsala Career Tour är en karriärsresa som har till syfte att etablera ett globalt nätverk, skapa förståelse kring en karriär utomlands och ge dig minnen du sent kommer att glömma. Vi besöker framstående globala företag i flera europeiska städer. Tidigare har vi haft möjligheten att besöka företag som Prime, Accenture, Oracle och Google i städer som Dublin, Paris, Frankfurt – för att endast nämna ett fåtal.

  Kontakt careertour@uppsalaekonomerna.com

 • Uppsala International Week
  Uppsala International Week project image

  Uppsala International Week ingår i ett globalt nätverk som består av 26 universitet. Det gör det möjlig för Uppsalaekonomernas medlemmar att resa, uppleva nya kulturer och möta människor från hela världen. Varje år arrangerar alla universitet en International Week och bjuder in studenter från alla andra universitet. UIW går av stapeln i maj och är en vecka fylld av aktiviteter som företagsbesök, föreläsningar, fester och svenska traditioner. För mer information se http://uppsalainternationalweek.com eller http://www.iw-co.org.

  Kontakt: project.uiw@uppsalaekonomerna.com

  Läs mer
 • New York Week
  New York Week project image

  Under hösten kommer 20 studenter spendera en vecka i New York för att besöka flera olika företag. De kommer få lära känna den amerikanska företagskulturen samtidigt som de får uppleva stadslivet och allt det New York har att erbjuda. Målet med vistelsen är att ge studenterna chansen att skapa värdefulla kontakter inom näringslivet i USA samt att få en inblick i hur en internationell karriär kan se ut.

  Kontakt: newyorkweek@uppsalaekonomerna.com

 • Guest lecture
  Guest lecture project image

  Guest Lecture är ett nystartat föreläsningsprojekt där temat kommer ha en internationell koppling. Tanken bakom projektet är att erbjuda er medlemmar en möjlighet att vidga ert internationella perspektiv utan att behöva åka utomlands!

  Kontakt: guestlecture.internationellautskottet@uppsalaekonomera.com