Finans

Finansutskottet vänder sig till alla som är intresserade av, eller nyfikna på, finans. I utskottet ansvarar vi för alla Uppsalaekonomernas finansrelaterade projekt. Dessa inkluderar föreläsningar, studiebesök och workshops om allt från hur det är att jobba inom investment banking, vad fondbolag gör till CV- och intervjuteknik. 

Deltagande i Finansutskottet blir därför ett suveränt sätt att fördjupa sina kunskaper om finansiella sektorn och hur det är att jobba inom den. Vi strävar efter att alla våra aktiviteter ska ha ett stort värde och en gedigen relevans för alla som engagerar sig hos oss, oavsett vilken termin du studerar och om du är engagerad på liten eller stor skala.

Så om du har funderat på att jobba med finans, eller om du undrar vad som överhuvudtaget försiggår i den världen så vill vi både ge dig verktygen för, och vara språngbrädan ut i, finansvärlden. Om du vill veta vad som krävs för att landa ett internship, hur makroekonomi påverkar aktiemarknaden eller bara vill insupa en stimulerande och angenäm atmosfär har utskottet öppna möten för alla föreningens medlemmar varannan torsdag mellan 15.15 – 16.15. Varken anmälan eller ämnesspecifika kunskaper krävs på förhand, så det är ett utmärkt sätt att knyta en första kontakt med oss. Hoppas vi ses där!

 

Uppsalaekonomerna Asset Management

Uppsalaekonomerna Asset Management är en del av Finansutskottet med uppgift att förvalta en del av Uppsalaekonomernas likvida medel. Förvaltningen innebär att vi aktivt förvaltar en värdepappersportfölj samt tre långsiktiga fonder. Syftet är att öka kunskaperna inom aktieanalys, värdepappershandel och portföljförvaltning, bli attraktivare hos arbetsgivare och på sikt generera intäkter till föreningen.

Gruppen består av två portföljförvaltare, sex aktieanalytiker och en riskanalytiker. Portföljförvaltarna har det övergripande ansvaret och tar det slutgiltiga beslutet vid köp eller sälj av en aktie. Aktieanalytikerna producerar djupgående aktieanalyser och tar fram beslutsunderlag för transaktioner, såväl försäljning av befintligt innehav som köp av nya innehav. Riskanalytikerns roll innebär att kritiskt granska de förslag aktieanalytikern lägger fram både utifrån den enskilda investeringens för- och nackdelar, men också hela portföljens perspektiv.

Gruppen träffas på veckobasis för att diskutera potentiella investeringar samt gå igenom och utvärdera de bolag som har analyserats. Analysen av företag grundar sig i första hand på fundamentala värden, där bland annat företagets historiska omsättning, bruttomarginal och nettovinst granskas för att försöka prognostisera dess framtida utveckling. Dessutom kartläggs företagets verksamhet, ledning, konkurrenter, framtidsutsikter med mera. Detta kompletteras med en värdering av aktien, vilken mynnar ut i en riktkurs och en slutgiltig bedömning.

Uppsalaekonomerna Asset Management söker varje termin nya tillskott som har ett intresse för aktier, önskar lära sig mer samt hjälpa gruppen att utvecklas vidare. Håll utkik på hemsidan efter kommande ansökningsperioder och passa på att träffa oss när vi besöker Finansutskottets möten!

/UEAM

Projekt

 • Day at the Office

  Under en heldag i Stockholm får man i projektet besöka flera finansrelaterade företag. Under dagen får ett 20-tal studenter lära känna företagens olika verksamheter och en chans att knyta kontakter. Tidigare år har bl.a. CITIgroup, Royal Bank of Scotland, Söderberg & Partners samt PwC besökts. Besöket sker normalt sett i början av maj.

  Kontakt: day.at.the.office@uppsalaekonomerna.com

 • Women's Career Day

  Riktat mot tjejer som får besöka olika finansrelaterade företag under en dag i Stockholm. Under dagen får ett 20-tal tjejer lära känna företagens olika verksamheter och chans att knyta kontakter. Tidigare år har bl.a. Carnegie, Investor, Brummer & Partners samt EQT besökts. Besöket sker normalt sett i början av december.

  Kontakt: womenscareerday@uppsalaekonomerna.com

 • London Banking Week

  En grupp studenter besöker banker och andra finansrelaterade företag under en hel vecka i London. Resan vänder sig till studenter som är intresserade av att göra en internationell karriär inom finanssektorn. Tidigare år har bl.a. Goldman Sachs, Credite Suisse, Deutsche Bank samt BNP Paribas besökts. Resan går normalt sett av stapeln i början på oktober.

  Kontakt: londonbankingweek@uppsalaekonomerna.com

 • Alumnimiddagen

  Deltagarna får under avslappnade former träffa intressanta och framgångsrika alumner över en middag på en nation. Under en kväll ger alumnerna bl.a. tips om hur de de har gått till väga för att lyckas i sina karriärer. Man får även en chans att ställa mycket frågor.Middagen sker normalt sett i slutet av terminen.

  Kontakt: alumnimiddagen@uppsalaekonomerna.com

 • Finansföreläsningen

  En framstående finansprofil kommer till Ekonomikum och håller en lunchföreläsning. Föreläsningen är alltid finansrelaterad och kan tex handla om hur man finansierar en start-up till hur det är att jobba inom en viss sektor i finansbranschen. Lunchföreläsningen sker en gång per termin mot slutet av terminen.

  Kontakt: finansforelasningen@uppsalaekonomerna.com