Uppsalaekonomernas Policy

Föreningen Uppsalaekonomerna har under våren antagit en policy som bland annat rör beteende, alkohol- och droger samt jämlikhet. Syftet med policyn är att försäkra sig om att alla Uppsalaekonomer ska känna sig bekväma och välkomna i organisationen genom att dels tydliggöra vad som är beteende som följer kårens värdegrund och dels konkretisera vad som händer om en medlem bryter mot värdegrunden.

Du kan läsa hela policydokumentet här och på //uppsalaekonomerna.se/filarea/.

Om du har frågor eller tankar kring policyn eller något som berör den kan du höra av dig till styrelsen på styrelsen@uppsalaekonomerna.com.