Uppsalaekonomernas Medlemsundersökning 2018

Det har blivit dags för Uppsalaekonomernas årliga medlemsundersökning där vi ber om alla våra medlemmars åsikter om föreningen och vår verksamhet. Under året arbetar vi sedan för att sammanställa åsikterna och genomföra förändringar som våra medlemmar vill se.

Svara på undersökningen via denna länk!

Om du vill veta mer om arbetet med medlemsundersökningen hittar du information här!