Styrelsemöte 2018-05-28

Den 28 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att revidera krispolicyn samt att föreningen skall anordna ett medlemsevent som riktar sig till samtliga Uppsalaekonomer.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!