Styrelsemöte 2018-05-03

Den 3 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att välja Josefine Thor till skattmästare HT18 samt hur arvoderingsavtalet för ordföranderister skall se ut.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!