Styrelsemöte 2018-04-03

Den 3 april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att kalla till Vårstämma 2018 den 17:e till 18:e april samt att ta fram en medlemspin som är öppen för försäljning till samtliga medlemmar i föreningen.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!