Styrelsemöte 2018-03-06

Den 6 december hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterade styrelsen bland annat om VERA:s namn, vision och plats i föreningen samt om UEAM skall få ökade befogenheter och ha möjligt att handla med MINI-shorts, vilket styrelsen ställde sig positiv till.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!