Styrelsemöte 2018-01-08

Den 8 januari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade bland annat styrelsen vilka utredningar och projekt som skall
drivas under vårterminen 2018.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!