Styrelsemöte 2017-11-06

Den 6 november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade bland annat styrelsen att skapa ett nytt utskott vid namn ”Välkomstutskottet” som skall bedriva alla välkomstverksamhet samt tillsätta de nya projektledarna för Kontaktdagarna HT18.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!