Styrelsemöte 2017-10-24

Den 24 oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterades bland annat stadgarna och de propositioner som skall upp för första och andra läsning på Höststämman.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!