Styrelsemöte 2017-09-25

Den 25 september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterades bland annat handlingsplanen för KD.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!