Styrelsemöte 2017-09-11

Den 11 september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet valdes ny Intendent och styrelsen diskuterade även hur STRUT skall utformas inför verksamhetsåret 2017-2018.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!