Styrelsemöte 2017-08-31

Den 31 augusti hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet valdes ny IT och vi diskuterade bland annat inköp av ny diskmaskin.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!