Studiebevakning

En studentkårs uppgift kan delas in i tre områden: studentärenden, studiebevakning och påverkansarbete.

Studentärenden är fall där enskilda studenter behöver hjälp i olika frågor. Vi hjälper studenter med alla ärenden som rör studier, från CSN till bedömning av tentor och trakasseriet samt mobbning. Har du en fråga eller vill ha hjälp med något? Kontakta då Uppsalaekonomernas studiebevakare på vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com – vi kan hjälpa till med det mesta och i annat fall hjälpa dig att hitta rätt.

Studiebevakning innebär att aktivt arbeta med att utveckla den utbildningen som ges vid de ekonomirelaterade institutionerna. Detta görs genom föreningens tre studiebevakande organ: Bachelors’ Educational Committee, Masters’ Educational Committee och Strategic Educaional Committee.

Påverkansarbete sker till största delen inom kårsamverkan med övriga kårer i Uppsala och syftar till att förbättra studenters förutsättningar för studier och arbetet kan rikta sig mot, centrala dela av universitetet, kommunen, landsting och regering.


Student- och doktorandombud

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du hamnat i en konflikt med universitetet, stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

För att träffa student- och doktorandombud boka tid på antingen mail eller telefon.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:

Mail: studentombud@us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32

Bra att veta! För dig som är student på grund och avancerad nivå finns det lokala ombud ute på de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt eget campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs.

Teknolog- och naturvetare – https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare

Jurister – http://www.jf-uppsala.se/kontakt/

Farmaceut – http://www.farmis.se/sv-SE/om-oss/kontakt/%C3%A4mbetsm%C3%A4n-2391768

Studenter på Gotland – http://www.rindi.com/verksamhet/styrelsen/

Övriga studenter – http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning