Universitetshuset

Studentrepresentantuppdrag

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter till lokala och centrala organ och arbetsgrupper vid universitetet. Dessa organ och grupper har en otroligt stor variation när det kommer till syfte och mötesfrekvens – det kan handla om att sitta med i en temporär referensgrupp för framtagandet av ett system för digitala tentor eller att representera studenterna i en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd.

Oavsett uppdrag är att delta i någon av dessa organ ofta mycket lärorikt och givande, både för studentrepresentanten själv, och för gruppen som helhet och i förlängningen hela universitetet.

Nedan är en lista på centrala och lokala studentrepresentantuppdrag där du kan hitta beskrivning av vad uppdraget innebär, mötesfrekvens och hur lång tid uppdraget sträcker sig över.

Studentstudiebevakare

Beskrivning
Som studentstudiebevakare deltar du i Uppsalaekonomernas Strategiska utbildningsråd som ordinarie medlem. Strategiska utbildningsrådet är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor och arbetar aktivt med att driva frågor mot både institutionerna och universitetet som helhet. Utbildningsrådet skriver även Uppsalaekonomernas åsiktsprogram vilket utgör grunden för kårens påverkansarbete.

Som studentstudiebevakare finns även möjlighet att delta i vissa specifika lokala organ.

Mötesfrekvens
Fyra till fem möten med Strategiska utbildningsrådet per termin.

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Suppleant i nationalekonomiska institutionsstyrelsen

Beskrivning
Som suppleant i nationalekonomiska institutionsstyrelsen deltar du i styrelsens möten när en av de ordinarie studentledamöterna inte har möjlighet att delta. Institutionsstyrelsen beslutar om allt möjligt som rör både utbildningen och administrationen på institutionen som verksamhetsplan, budgetar och anställningar.

Som suppleant i nationalekonomiska institutionsstyrelsen är du även en ordinarie ledamot i föreningens Strategiska utbildningsråd som är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor.

Mötesfrekvens
Ett möte med nationalekonomiska institutionsstyrelsen per månad (om ordinarie ledamot ej kan närvara) samt fyra till fem möten med Strategiska utbildningsrådet per termin.

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

U4 Studentkoordinator

Beskrivning
U4 är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet – Uppsala universitet, University of Göttingen, Ghent University och University of Groningen – som sammanträder en gång per termin. I samband med att de fyra universiteten träffas möts även studentrepresentanter från respektive universitet.

Som studentkoordinator för U4 är uppdragen att vara med och organisera detta möte mellan studentrepresentanterna samt ha kontakt med studentkoordinatorerna från de andra universiteten. Mötena brukar pågå under tre till fyra dagar och värduniversitetet står för kostnaderna för mat och andra aktiviteter.

Uppdraget innebär också att delta i det årliga rektorsmötet som hålls vid ett av de fyra universiteten och som varar i en till två dagar.

Mötesfrekvens
Två till tre skype-möten per termin med de andra studentkoordinatorerna.

Längd på uppdraget
Från 1:a januari och framåt (saknar slutdatum)

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Beredningsgruppen för pedagogiska priset

Beskrivning
Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris på 20 000 kr vardera utdelas årligen i november. Som studentrepresentant i beredningsgruppen skulle du sitta med och hjälpa till att besluta kring vilka som bör få dessa priser.

Mötesfrekvens
Två till tre möten per termin

Längd på uppdraget
Två år från 1:a januari 2018

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Samverkansrådet

Beskrivning
Samverkansrådet är ett rådgivande organ till universitets ledningsråd i samverkan- och näringslivsfrågor. Universitetet är aktivt i många olika typer av samverkan med näringslivet och får ofta förfrågningar om nya samarbeten. Som studentrepresentant deltar du i rådet för att ge studenternas perspektiv på nuvarande och nya potentiella samarbeten.

Mötesfrekvens
Tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com