Universitetshuset

Lediga uppdrag

Vill du vara med och påverka din utbildning? Som kår ansvarar Uppsalaekonomerna tillsammans med de andra kårerna vid Uppsala universitet för att tillsätta studentrepresentanter till lokala och centrala organ och arbetsgrupper vid universitetet. Dessa organ och grupper har en otroligt stor variation när det kommer till syfte och mötesfrekvens – det kan handla om att sitta med i en temporär referensgrupp för framtagandet av ett system för digitala tentor eller att representera studenterna i en institutionsstyrelse eller fakultetsnämnd.

Oavsett uppdrag är att delta i någon av dessa organ ofta mycket lärorikt och givande, både för studentrepresentanten själv, och för gruppen som helhet och i förlängningen hela universitetet.

Nedan är en lista på centrala och lokala studentrepresentantuppdrag där du kan hitta beskrivning av vad uppdraget innebär, mötesfrekvens och hur lång tid uppdraget sträcker sig över.

Studentstudiebevakare

Som studentstudiebevakare deltar du i Uppsalaekonomernas Strategiska utbildningsråd som ordinarie medlem. Strategiska utbildningsrådet är Uppsalaekonomernas beslutande organ i studiefrågor och arbetar aktivt med att driva frågor mot både institutionerna och universitetet som helhet. Utbildningsrådet skriver även Uppsalaekonomernas åsiktsprogram vilket utgör grunden för kårens påverkansarbete.

Som studentstudiebevakare finns även möjlighet att delta i vissa specifika lokala organ.

Mötesfrekvens
Fyra till fem möten med Strategiska utbildningsrådet per termin.

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Beredningsgruppen för pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris på 20 000 kr vardera utdelas årligen i november. Som studentrepresentant i beredningsgruppen skulle du sitta med och hjälpa till att besluta kring vilka som bör få dessa priser.

Mötesfrekvens
Två till tre möten per termin

Längd på uppdraget
Två år från 1:a januari 2018

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett rådgivande organ till universitets ledningsråd i samverkan- och näringslivsfrågor. Universitetet är aktivt i många olika typer av samverkan med näringslivet och får ofta förfrågningar om nya samarbeten. Som studentrepresentant deltar du i rådet för att ge studenternas perspektiv på nuvarande och nya potentiella samarbeten.

Mötesfrekvens
Tre möten per termin

Längd på uppdraget
Från tillsättningsdagen fram till slutet av vårterminen

Är du intresserad av att vara med eller har du några frågor? Kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com

Ansökan

Om du är intresserad av något av dessa uppdrag kan du fylla i formuläret nedan för att skicka in en ansökan.

  • Varför söker du detta uppdrag?
  • Har du någon tidigare erfarenhet relevant för detta uppdrag?