Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som sker två gånger per år. Då väljs förtroendevalda och propositioner och motioner behandlas. Valberedningen ansvarar för att förbereda stämman och nominera kandidater inför personval.

Föreningen är organiserad enligt de tre verksamhetsområden som finns: fritid, framtid och studier. Under dessa områden ligger föreningens åtta utskott: Idrott, Event, Reversen, Internationella, Finans, Näringsliv, Kontaktdagarna och Utbildningsutskottet. Utöver dessa finns det fem operativa organ: Näringslivsgruppen, Skattmästeri, Intendent, IT-ansvarig och Marknadsföringsgruppen. Nedan hittar du alla utskott och operativa organ.

Ordföranderiet ansvarar för utskotten och de operativa organens verksamhet samtidigt som styrelsen har i uppgift att utforma föreningens strategi och långsiktighet.