Nytt utskott: Välkomstutskottet

Nyhet! Under måndagens styrelsemöte 2017-11-06, så beslutade styrelsen att skapa ett nytt utskott i föreningen. Detta nya utskott kommer att heta ”Välkomstutskottet” och från höstterminen 2018 ta över föreningens välkomstverksamhet för nya studenter. Det innebär att projekten Recceveckorna, Master Welcoming Weeks och Buddyssystem kommer att drivas i detta nya utskott.