• 26 Nov
  • Styrelsemöte 2018-11-13

   /

   Den 13:e november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen bland annat en IT-ansvarig till VT19, diskuterade utredningen om att arvodera föreningens skattmästare samt gick igenom verksamhetsplanen. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta […] Läs mer

 • 20 Nov
  • Uppsalaekonomerna i sorg

   /

   Det är med stor sorg som vi nåtts av meddelandet att Aras Amin gått bort under natten till tisdagen. Våra tankar går närmast till Aras familj och vänner. Aras var inom Föreningen Uppsalaekonomerna engagerad som Ordförande för Näringslivsutskottet 2016-2017 och arvoderad på heltid som Vice ordförande med näringslivsansvar under 2017-2018. Genom hans engagemang, men också […] Läs mer

 • 13 Nov
  • Nya förtroendevalda efter höststämman 2018

   Kära Uppsalaekonomer!  Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda våren 2019 är följande: Styrelseledamot   David Jansson Emil Källqvist Frida Wallentheim Josef Segerlund  Sekreterare:  Evelina Bingmark  Vice Ordförande i Eventutskottet:   Frida Karlsson  Vice Ordförande i Internationella Utskottet:   Amina Duderija Vice Ordförande i Näringslivsutskottet:   Frida […] Läs mer

 • 12 Nov
  • Lär känna kandidaterna inför Höststämma 2018

   /

   På måndag och tisdag den 12 och 13 november är det äntligen tid för Uppsalaekonomernas höststämma! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla […] Läs mer

 • 8 Nov
  • Styrelsemöte 2018-10-29

   /

   Den 29 oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet kallade styrelsen bland annat till höststämma, beslutade om vilka propositioner som ska läggas fram på stämman samt diskuterade kring föreningens kapitalförvaltning. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen […] Läs mer

 • 1 Nov
  • Kallelse till Höststämma 2018

   /

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie Föreningsstämma hösten 2018. Tid:​ ​Måndagen ​den ​12 ​november ​kl. ​17:00 ​samt ​tisdagen ​den ​13 ​november ​​kl. ​16:00. Plats: Hörsal 4, Ekonomikum. Föredragningslista Första dagen Inledning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Val av föreningsstämmans ordförande 3 Val av föreningsstämmans sekreterare 4 Val av två justerare 5 Val av två […] Läs mer

 • 23 Oct
  • Styrelsemöte 2018-10-15

   /

   Den 15:e oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterade styrelsen bland annat tillgänglighetsanpassning av borgen samt beslutade att ändra reglementet gällande subventionering till Master Welcoming Weeks. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp […] Läs mer

 • 4 Oct
  • Styrelsemöte 2018-10-01

   /

   Den 1:a oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade bland annat styrelsen att godkänna Budget 1 samt att öronmärka det projektbidrag som föreningen får från företagsekonomiska institutionen till utbildningsrelaterade kostnader. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 26 Sep
  • Styrelsemöte 2018-09-17

   /

   Den 17 september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att godkänna Verksamhetsplanen 2018/2019 och att förnya kontraktet på skrivare, vilket kommer innebära att borgen nästa termin får en helt ny skrivare. Styrelsen beslutade även om vilka utredningar som kommer att bedrivas under terminen. […] Läs mer

 • 5 Sep
  • Styrelsemöte 2018-09-03

   Den 3:e september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterades bland annat den nya verksamhetsplanen samt vilka av föregående termins utredningar som ska fortsätta bedrivas under hösten. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp […] Läs mer