• 17 May
  • Kallelse till Extrastämma #2 VT2018

   /

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma. Tid: Torsdag 31 maj 2018 kl. 16.00 Plats: Hörsal 1, Ekonomikum Föredragningslista Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två rösträknare §6 Val av en observatör §7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande §8 Godkännande […] Läs mer

 • 16 May
  • Ansökningen inför extrastämma #2 är nu öppen!

   /

   Sommarvärmen har intagit Uppsala och det har blivit dags för öppningen av ansökningsperioden till extrastämma #2 2018! Torsdagen den 31 maj kommer de vakanta posterna till höstens förtroendevaldaskara att tillsättas och vi söker nu dig som är driven, vill fortsätta utveckla Uppsalaekonomerna och uppleva en tid fylld av engagemang, föreningsarbete och stark gemenskap! Varmt välkommen […] Läs mer

 • 15 May
  • Nya förtroendevalda efter extrastämma#1 VT2018

   Kära Uppsalaekonomer! Extrastämma #1 är nu avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda hösten 2018 är följande: Vice ordförande med utbildningsansvar Christopher Lin Vice skattmästare Tove Henning Vice ordförande i  Eventuskottet Olivia Blomqvist Vice ordförande i Valberedningen: William Jensen Vice ordförande i […] Läs mer

 • 14 May
  • Uppsalaekonomernas Medlemsundersökning 2018

   /

   Det har blivit dags för Uppsalaekonomernas årliga medlemsundersökning där vi ber om alla våra medlemmars åsikter om föreningen och vår verksamhet. Under året arbetar vi sedan för att sammanställa åsikterna och genomföra förändringar som våra medlemmar vill se. Svara på undersökningen via denna länk! Om du vill veta mer om arbetet med medlemsundersökningen hittar du […] Läs mer

 • 13 May
  • Lär känna kandidaterna inför extrastämma #1 VT2018

   /

   Tisdagen den 15 maj 2018 är det äntligen dags för föreningens extrastämma #1 där kandidater till följande poster ställer upp; Vice ordförande med utbildningsansvar Vice skattmästare Vice ordförande i Eventutskottet Vice ordförande i Valberedningen Vice ordförande i Utbildningsutskottet Inför stämman har samtliga kandidater fått skriva en kortare stämmotext om sig själva. Kandidaternas stämmotexter hittar du här! […] Läs mer

 • 10 May
  • Styrelsemöte 2018-05-03

   /

   Den 6 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen att välja medlemmar till Näringslivsgruppen under verksamhetsåret 18/19. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner […] Läs mer

  • Styrelsemöte 2018-05-03

   /

   Den 3 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att välja Josefine Thor till skattmästare HT18 samt hur arvoderingsavtalet för ordföranderister skall se ut. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta […] Läs mer

 • 8 May
 • 2 May
  • Recceveckorna blir ett IQ-projekt!

   /

   Recceveckorna blir IQ-projekt nummer 1274! Den 26 april delade IQ ut ett diplom till Föreningen Uppsalaekonomerna för att uppmärksamma föreningens insatser under Recceveckorna, vilket har lett till att projektet blivit IQ-projekt nummer 1274. Syftet med aktiviteterna under Recceveckorna är att välkomna studenter till Uppsala, skapa gemenskap och trygghet bland studenterna, samt mildra den alkoholkultur som […] Läs mer

  • Kallelse till Extrastämma #1 VT2018

   /

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma. Tid: Tisdag 15 maj 2018 kl. 16.00 Plats: Hörsal 1, Ekonomikum Föredragningslista Inledning §1  Föreningsstämmans öppnande §2  Val av föreningsstämmans ordförande §3  Val av föreningsstämmans sekreterare §4  Val av två justerare §5  Val av två rösträknare §6  Val av en observatör §7  Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande §8  Godkännande […] Läs mer