• 15 Feb
  • Styrelsemöte 2019-02-11

   Den 11:e februari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet fick styrelsen besök av representanter från Företagsekonomiska institutionens alumniförening. Styrelsen diskuterade även kring bland annat sommarkursstipendiet 2019, den aktuella budgetrevideringen och utredningen ”Personval av styrelsen”. Vidare tog styrelsen beslut om en reglementesändring. Har du åsikter om det som […] Läs mer

 • 8 Feb
  • Extrainsatt styrelsemöte 2019-02-08

   Den 8de februari 2019 hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen om att välja en ny Art Director till Reversen VT19. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon […] Läs mer

 • 4 Feb
  • Styrelsemöte 2019-01-28

   Den 28:de januari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet fastslog styrelsen vilka utredningar och projekt som ska drivas denna termin, samt vilka styrelsemedlemmar som ska driva vilka utredningar/projekt. Styrelsen diskuterade även angående kårsamverkan och återbetalning av CSN för heltidsarvoderade. Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? […] Läs mer

 • 7 Jan
  • Styrelsemöte 2018-12-20

   /

   Den 20:e december 2018 hade styrelsen sitt sista möte för året, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att ändra reglementet för UEAM gällande val av föreningens portföljförvaltare, diskuterade vidare angående arvodering av skattmästare samt beviljade kontoteckningsrätter för 2019.  Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? […] Läs mer

 • 20 Dec
  • Styrelsemöte 2018-12-10

   /

   Den 10:e december hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa förenings policys samt diskuterade arvodering av skattmästare och medlemsundersökningen HT18 – VT19.  Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta […] Läs mer

 • 11 Dec
  • Styrelsemöte 2018-12-06

   /

   Den 6:e december hade styrelsen ett extrainsatt möte och protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen projektledare för Kontaktdagarna 2019! Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du […] Läs mer

 • 3 Dec
  • Nya förtroendevalda efter extrastämma #1

   /

   Kära Uppsalaekonomer! Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda våren 2019 är följande: Chefsredaktör för Reversen Viktor Mattsson Redaktör för Reversen Diana Araf Vice ordförande i Valberedningen Karolina Billow Vice skattmästare Maria Ivic Vice ordförande i Finansutskottet Alma Ahlrik Vice […] Läs mer

  • Styrelsemöte 2018-11-26

   /

   Den 26:e november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen bland annat skattmästare för VT19, beslutade om en budgetrevidering, diskuterade föreningens integritetspolicy samt beslutade om styrelseansvar för de påklivande styrelseledamöterna. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 1 Dec
  • Lär känna kandidaterna inför Extrastämma #1 2018

   På måndagen den 3:e december är det äntligen tid för Uppsalaekonomernas extrastämma! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla sina tal. Här kan […] Läs mer

 • 27 Nov
  • Kallelse till Extrastämma #1

   /

   KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA #1 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma #1. Tid:​ ​Måndagen ​den ​3 ​december ​kl. ​16:00. Plats: Ekonomikum. Föredragningslista Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två rösträknare §6 Val av en observatör §7 Föreningsstämmans stadgeenliga […] Läs mer