• 4 Oct
  • Styrelsemöte 2018-10-01

   /

   Den 1:a oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade bland annat styrelsen att godkänna Budget 1 samt att öronmärka det projektbidrag som föreningen får från företagsekonomiska institutionen till utbildningsrelaterade kostnader. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att […] Läs mer

 • 26 Sep
  • Styrelsemöte 2018-09-17

   /

   Den 17 september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att godkänna Verksamhetsplanen 2018/2019 och att förnya kontraktet på skrivare, vilket kommer innebära att borgen nästa termin får en helt ny skrivare. Styrelsen beslutade även om vilka utredningar som kommer att bedrivas under terminen. […] Läs mer

 • 5 Sep
  • Styrelsemöte 2018-09-03

   Den 3:e september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterades bland annat den nya verksamhetsplanen samt vilka av föregående termins utredningar som ska fortsätta bedrivas under hösten. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp […] Läs mer

 • 30 Aug
  • Kallelse till Extrastämma #3 VT2018

   /

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma. Tid: Fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00 Plats: Hörsal 1, Ekonomikum Föredragningslista Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två rösträknare §6 Val av en observatör §7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande §8 […] Läs mer

 • 25 Jun
  • Uppsalaekonomernas integritetspolicy

   /

   Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. I den nyligen upprättade integritetspolicyn nedan presenteras hur Föreningen Uppsalaekonomerna arbetar för att skydda den […] Läs mer

 • 10 Jun
  • Styrelsemöte 2018-06-04

   /

   Den 4 juni hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade bland annat styrelsen att godkänna Kontaktdagarnas förslag på ny logga. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter […] Läs mer

  • Styrelsemöte 2018-05-29

   /

   Den 29 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat om firma- och kontoteckningsrätt för kommande verksamhetsår samt att organisatoriskt flytta VERA från styrelsen till Utbildningsutskottet. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde […] Läs mer

  • Styrelsemöte 2018-05-28

   /

   Den 28 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att revidera krispolicyn samt att föreningen skall anordna ett medlemsevent som riktar sig till samtliga Uppsalaekonomer. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde […] Läs mer

  • Extrastämma #2 2018-05-31

   /

   Den 31 maj ägde Uppsalaekonomernas Extrastämma #2 rum. Protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. In och läs om ni inte var där! Läs mer

 • 3 Jun