Nya förtroendevalda efter extrastämma#1 VT2018

Kära Uppsalaekonomer!

Extrastämma #1 är nu avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda hösten 2018 är följande:

Vice ordförande med utbildningsansvar
Christopher Lin

Vice skattmästare
Tove Henning

Vice ordförande i  Eventuskottet
Olivia Blomqvist

Vice ordförande i Valberedningen:
William Jensen

Vice ordförande i Utbildningsutskottet
Anna Eriksson

Vi gratulerar alla nytillsatta förtroendevalda och tackar alla som deltog på  Extrastämma #1!