Ny urvalsprocess för FEK-masterprogram

I december 2016 kom Universitetskanslerämbetet (UKÄ) med ett yttrande där de kritiserade den nuvarande antagningsprocessen för masterprogrammen i företagsekonomi vid Uppsala universitet. UKÄ ansåg att urvalsprocessen stred mot högskoleförordningen och uppmanade universitetet att genomföra en översyn och ändra processen.

Till följd av detta beslutade den företagsekonomiska institutionen på det sista institutionsstyrelsemötet i våras att ändra antagningsprocessen så att urval ska ske baserat på antal akademiska poäng. Detta innebär att sökande kommer rangordnas baserat på antal högskolepoäng de har vid sista sökdagen upp till maximalt 285. Den nya antagningsprocessen kommer användas för första gången till ansökan inför hösten 2018.

Har du frågor eller funderingar om vad detta innebär? Hör av dig till vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com.