Motioner till vårstämma 2018

Nu på söndag är det sista dagen att skicka in motioner till Vårstämman 2018. Efter att din motion inkommit till föreningens ordförande kommer den att behandlas under föreningsstämmans första dag.

Vad är då en motion? Jo en motion är förslag från medlemmar som ska behandlas under föreningsstämman. En motion kan bland annat beröra förslag på förändring av stadgar men den kan också beröra andra ärenden kopplat till föreningens verksamhet. Rätten att skicka in motioner till föreningsstämman äger alla ordinarie medlemmar. Se till att ta din chans att vara med och påverka föreningens verksamhet och framtid!

Motioner ska ha inkommit till föreningens ordförande på ordf@uppsalaekonomerna.com senast söndag 8/3 2018 kl. 23:59.

Vi ses på Vårstämman 2018 17-18/4 i hörsal 4 på Ekonomikum!