Medlemsåsikter

Uppsalaekonomerna är en kår som ständigt är i förändring. Vår verksamhet definieras och formas av våra medlemmar och vi försöker därför ständigt lyssna på vad våra medlemmar vill och tycker. Den främsta sättet som vi gör detta är genom vår årliga medlemsundersökning. Nedan presenteras några åsikter som kommit fram genom medlemsundersökningen och även några åtgärder som vi tagit för att förbättra verksamheten som följd.

Visste du att…

 …det är lika många som besöker borgen för att mingla och studera, som för att engagera sig i föreningen?

Syftet med vår föreningslokal är att fungera som ett andra hem för våra medlemmar och engagerade. Uppsalaekonomerna ska spegla öppenhet och transparens och vi jobbar aktivt för att se till att det förblir så. Det spelar ingen roll om du kommer för lunch, plugg eller engagemang, våra dörrar är alltid öppna. Välkommen in!

…våra medlemmar tycker det är lika intressant att engagera sig i föreningen oavsett vilken termin de läser?

Föreningen Uppsalaekonomerna har flertalet projekt inom varierande områden – allt från internationella resor till att vara med och påverka dina studier genom utbildningsutskottet. Att så väl nya som gamla medlemmar är engagerade är något vi konstant arbetar för Det är våra medlemmar som ser till att föreningen går runt och att den konstant utvecklas. Projektmedlemmar från olika terminer anser vi bidrar till bland annat mångfald och perspektiv. Därför är det viktigt för oss att våra medlemmar känner att de kan engagera sig i Uppsalaekonomerna oavsett om du just gått på ditt sista recce-event eller håller på att lämna in din C-uppsats

Förändringar

Under medlemsundersökningen VT17 framkom det att 13% av föreningens medlemmar ansåg att ansökningsprocessen till att bli förtroendevald var avskräckande. Därför har Valberedningen inför stämman beslutat att börja arrangera en workshop i retorik för att skapa bättre förutsättningar för föreningens medlemmar att söka en förtroendevaldpost.

Om Medlemsundersökningen

Varje år anordnar Uppsalaekonomerna sin stora medlemsundersökning där vi tar in åsikter från våra medlemmar om oss och vår verksamhet. Vanligtvis utgörs undersökningen av runt 30 frågor uppdelade i olika delar: en inledning med grundläggande frågor, därefter följer frågor om engagemang i föreningen, Borgen, studiebevakning, företagsrelaterade frågor, studiesociala aktiviteter och en avslutande del som varje år varierar. Undersökningen avslutas sedan med en tävlingsfråga där de som har det bästa svaret vinner ett fint pris.

Medlemsundersökningen hålls vanligtvis i maj och den går att göra både online och på plats i Lokstallarna där vi brukar stå och marknadsföra undersökningen.

Har du en åsikt om något vi kan förbättra eller förändra och vill inte vänta på medlemsundersökningen? Fyll i formuläret nedan.