Lär känna kandidaterna inför höststämman

Nu på tisdag och onsdag är det dags för Uppsalaekonomernas Höststämma, men redan nu kan du läsa kandidaternas personliga presentationer.
Texterna finns i den bifogade PDF-filen.
De kandidater som markerats med en stjärna (*) kommer ej att närvara personligen på stämman. Har du en fråga till någon av dessa kandidater kan du senast 23.59 den 11/11 maila din fråga till valberedningen@uppsalaekonomerna.com. Frågorna kommer att sammanställas och skickas till kandidaten som får en begränsad tid på sig att svara på frågorna. Inkomna frågor och svar på dessa från kandidaterna kommer att läsas upp på stämman.
Vi ses den 14 och 15 november klockan 16:00 på Ekonomikum i H4!

Valberedningen HT17
Harald Larsson, Maja von Beckerath och Josefina Brantingson

Stämmotexter HT17