Lär känna kandidaterna inför extrastämma #1 VT2018

Tisdagen den 15 maj 2018 är det äntligen dags för föreningens extrastämma #1 där kandidater till följande poster ställer upp;

Vice ordförande med utbildningsansvar
Vice skattmästare
Vice ordförande i Eventutskottet
Vice ordförande i Valberedningen
Vice ordförande i Utbildningsutskottet

Inför stämman har samtliga kandidater fått skriva en kortare stämmotext om sig själva. Kandidaternas stämmotexter hittar du här!

Tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen om du har några frågor!

Varma hälsningar
Valberedningen VT18
Louise, Lisa och Jessica