Ekonomikum

Kandidatprogrammet

Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära och framstående ekonomiutbildningar. Utbildningen rankas för tillfället 1:a i Sverige enligt Urank och universitetet i dess helhet rankades år 2016 på plats i 60 i Academic Ranking of World Universities (ARWU) – en mycket prestigefylld global rankinglista. Till programmet antas varje år ungefär 360 studenter. Vid intagning höstterminen 2016 krävdes 21.1 p (BI) och 21.04 p (BIEX) från gymnasiet och 1.55 på högskoleprovet (urval 1).

Ekonomprogrammet sträcker sig över sex terminer och ger en bred kunskapsbas inom de ekonomiska ämnena. Studenten har möjlighet att fördjupa sig inom företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia eller statistik. När biämnen skall väljas finns många valmöjligheter inom samhällsvetenskapliga ämnen såväl som helt andra områden, såsom språk. Programmet har starka internationella influenser sett till innehåll och erbjuder kurser med engelska som undervisningsspråk och stora möjligheter finns även till utlandsstudier inom ramen för programmet. Som sista del av ekonomprogrammet skrivs en kandidatuppsats värd 15 hp.

Vid avklarad kandidatexamen finns möjligheten att läsa en master inom ens huvudområde (Företagsekonomi, Nationalekonomi, Statistik eller Ekonomisk-historia).