Kallelse till vårstämma 2018

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma.

Tid: tisdag den 17:e april kl 16:00 samt onsdag den 18:e april kl 16:00.
Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Föredragningslista

Första dagen

Inledning    

§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2017-12-19
§10 Uppsalaekonomernas ordförande informerar
§11 Frågor från föreningens medlemmar

Stadgeändringar 

Andra läsningen Propositioner HT2017
§12Andra läsningen av Proposition 1 HT 2017 Bilaga 1
§13Andra läsningen av Proposition 2 HT 2017 Bilaga 2
§14Andra läsningen av Proposition 3 HT 2017 Bilaga 3
§15Andra läsningen av Proposition 4 HT 2017 Bilaga 4
§16Andra läsningen av Proposition 5 HT 2017 Bilaga 5
§17Andra läsningen av Proposition 8 HT 2017 Bilaga 6
§18Andra läsningen av Proposition 9 HT 2017 Bilaga 7
§19Andra läsningen av Proposition 10 HT 2017 Bilaga 8
§20Andra läsningen av Proposition 11 HT 2017 Bilaga 9
§21 Andra läsningen av Proposition 12 HT 2017 Bilaga 10
§22 Andra läsningen av Proposition 13 HT 2017 Bilaga 11
§23Andra läsningen av Proposition 14 HT 2017 Bilaga 12
§24Andra läsningen av Proposition 15 HT 2017 Bilaga 13
§25Andra läsningen av Proposition 16 HT 2017 Bilaga 14

Redaktionella ändringar
§26 Redaktionell ändring 1 VT 2018 Bilaga 15
§27 Redaktionell ändring 2 VT 2018 Bilaga 16
§28 Redaktionell ändring 3 VT 2018 Bilaga 17
§29 Redaktionell ändring 4 VT 2018 Bilaga 18
§30 Redaktionell ändring 5 VT 2018 Bilaga 19
§31 Redaktionell ändring 6 VT 2018 Bilaga 20
§32 Redaktionell ändring 7 VT 2018 Bilaga 21
§33 Redaktionell ändring 8 VT 2018 Bilaga 22
§34 Redaktionell ändring 9 VT 2018 Bilaga 23
§35 Redaktionell ändring 10 VT 2018 Bilaga 24
§36 Redaktionell ändring 11 VT 2018 Bilaga 25
§37 Redaktionell ändring 12 VT 2018 Bilaga 26
§38 Redaktionell ändring 13 VT 2018 Bilaga 27
§39 Redaktionell ändring 14 VT 2018 Bilaga 28
§40 Redaktionell ändring 15 VT 2018 Bilaga 29
§41 Redaktionell ändring 16 VT 2018 Bilaga 30

Första läsningen Propositioner
§42 Första läsningen av Proposition 1 VT 2018 Bilaga 31
§43 Första läsningen av Proposition 2 VT 2018 Bilaga 32
§44 Första läsningen av Proposition 3 VT 2018 Bilaga 33
§45 Första läsningen av Proposition 4 VT 2018 Bilaga 34
§46 Första läsningen av Proposition 5 VT 2018 Bilaga 35
§47 Första läsningen av Proposition 6 VT 2018 Bilaga 36
§48 Första läsningen av Proposition 7 VT 2018 Bilaga 37
§49 Första läsningen av Proposition 8 VT 2018 Bilaga 38
§50 Första läsningen av Proposition 9 VT 2018 Bilaga 39
§51 Första läsningen av Proposition 10 VT 2018 Bilaga 40
§52 Första läsningen av Proposition 11 VT 2018 Bilaga 41
§53 Första läsningen av Proposition 12 VT 2018 Bilaga 42
§54 Första läsningen av Proposition 13 VT 2018 Bilaga 43
§55 Första läsningen av Proposition 14 VT 2018 Bilaga 44
§56 Första läsningen av Proposition 15 VT 2018 Bilaga 45
§57 Första läsningen av Proposition 16 VT 2018 Bilaga 46
§58 Första läsningen av Proposition 17 VT 2018 Bilaga 47
§59 Första läsningen av Proposition 18 VT 2018 Bilaga 48
§60 Första läsningen av Proposition 19 VT 2018 Bilaga 49
§61 Första läsningen av Proposition 20 VT 2018 Bilaga 50
§62 Första läsningen av Proposition 21 VT 2018 Bilaga 51
§63 Första läsningen av Proposition 22 VT 2018 Bilaga 52
§64 Första läsningen av Proposition 23 VT 2018 Bilaga 53
§65 Första läsningen av Proposition 24 VT 2018 Bilaga 54
§66 Första läsningen av Proposition 25 VT 2018 Bilaga 55
§67 Första läsningen av Proposition 26 VT 2018 Bilaga 56
§68 Första läsningen av Proposition 27 VT 2018 Bilaga 57
§69 Första läsningen av Proposition 28 VT 2018 Bilaga 58
§70 Första läsningen av Proposition 29 VT 2018 Bilaga 59
§71 Första läsningen av Proposition 30 VT 2018 Bilaga 60
§72 Första läsningen av Proposition 31 VT 2018 Bilaga 61
§73 Första läsningen av Proposition 32 VT 2018 Bilaga 62
§74 Första läsningen av Proposition 33 VT 2018 Bilaga 63
§75 Första läsningen av Proposition 34 VT 2018 Bilaga 64
§76 Första läsningen av Proposition 35 VT 2018 Bilaga 65
§77 Första läsningen av Proposition 36 VT 2018 Bilaga 66

Andra dagen

Inledning dag två
§78 Uppsalaekonomernas ordförande informerar
§79 Information om centrala studentrepresentantuppdrag

Inspektorsval
§80 Val av inspektor                          Bilaga 67

Revisorsval
§81 Val av revisor

Förtroendeval
§82 Val av förtroendeposter             Bilaga 68
§83 Val av förtroendeposter             Bilaga 68

Avslutning
§84 Röstresultat
§85 Meddelanden
§86 Övriga frågor
§87 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!

Uppsalaekonomernas styrelse

Hanna Jansson         Simon Billinger
Miriam Tate               William Axenborg Wallér
Louise Jönsson         Anna Vögeli
Johan Lindskog         Alexander Hervieu
Aras Amin                 Mathias Lien Oskarsson

Val av förtroendeposter Bilaga 68

Kandidater till förtroendeposter Vårstämma 2018

Samtliga kandidater kommer ges möjlighet att presentera sig med en kort text som publiceras på hemsidan innan stämman. Texterna kommer även finnas med i stämmohäftet. På stämman kommer samtliga kandidater framföra ett tal på maximalt tre minuter, med undantag för orföranderiposterna som framför ett tal på maximalt fem minuter. Efter talet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna under tre minuter respektive fem minuter för ordföranderiposterna. Därefter kommer omröstning ske. Kan du inte närvara på stämman men har frågor till någon av kandidaterna är du välkommen att skicka dina frågor senast 16/4 2018 till valberedningen@uppsalaekonomerna.com

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den 17/4 – 18/4 2018

Ordförande (1 plats, 2 terminer)
Theo Örtengren

Vice ordförande (1 plats, 2 terminer)
Julia Forssell
William Jensen

Vice ordförande med näringslivsansvar (1 plats, 2 terminer)
Daniel Nylander
Nora Malmberg

Vice ordförande med utbildningsansvar (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Sekreterare (1 plats, 1 termin)
Jessica Mattsson

Vice skattmästare (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Vice ordförande Välkomstutskottet (1 plats, 1 termin)
Gustav Sjöberg

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)
Elin Nilsson

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)
Emelie Elgström
Love Lindvall
Oscar Holmbergh

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)
Anna Eriksson
Sophia Bragd

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)
Jenny Lidman

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen
Emelie Garton

Vice ordförande Valberedningen (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Valberedningsledamot (1 plats, 1 termin)
David Alderbrant

Intendent (1 plats, 1 termin)
Mikael Gärtner

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Hela kallelsen hittar du här!