Kallelse till höststämma 2017

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 14 november kl 16:00 samt onsdag den 15 november 2017 kl. 16:00
Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Föredragningslista

Inledning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Val av föreningsstämmans ordförande
§3 Val av föreningsstämmans sekreterare
§4 Val av två justerare
§5 Val av två rösträknare
§6 Val av en observatör
§7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
§8 Godkännande av föredragningslistan
§9 Godkännande av stämmoprotokoll från Extrastämma 2017-05-10
§10 Uppsalaekonomernas ordförande informerar
§11 Frågor från föreningens medlemmar

Stadgeändringar
§12 Redaktionella ändringar
§13 Andra läsningen av Proposition 1 VT 2017
§14 Andra läsningen av Proposition 2 VT 2017
§15 Andra läsningen av Proposition 3 VT 2017
§16 Andra läsningen av Proposition 4 VT 2017
§17 Andra läsningen av Proposition 5 VT 2017
§18 Andra läsningen av Proposition 6 VT 2017´
§19 Andra läsningen av Proposition 7 VT 2017
§20 Andra läsningen av Proposition 8 VT 2017
§21 Andra läsningen av Proposition 9 VT 2017
§22 Andra läsningen av Proposition 10 VT 2017
§23 Andra läsningen av Proposition 11 VT 2017
§24 Andra läsningen av Proposition 12 VT 2017
§25 Andra läsningen av Proposition 13 VT 2017
§26 Andra läsningen av Proposition 14 VT 2017
§27 Andra läsningen av Proposition 15 VT 2017
§28 Andra läsningen av Proposition 16 VT 2017
§29 Andra läsningen av Proposition 17 VT 2017
§30 Andra läsningen av Proposition 18 VT 2017
§31 Andra läsningen av Proposition 19 VT 2017
§32 Andra läsningen av Proposition 20 VT 2017
§33 Andra läsningen av Proposition 21 VT 2017
§34 Andra läsningen av Proposition 22 VT 2017
§35 Andra läsningen av Proposition 23 VT 2017
§36 Andra läsningen av Proposition 24 VT 2017
§37 Andra läsningen av Proposition 25 VT 2017
§38 Andra läsningen av Proposition 26 VT 2017
§39 Andra läsningen av Proposition 27 VT 2017
§40 Andra läsningen av Proposition 28 VT 2017
§41 Andra läsningen av Proposition 29 VT 2017
§42 Andra läsningen av Proposition 30 VT 2017
§43 Andra läsningen av Proposition 31 VT 2017
§44 Andra läsningen av Proposition 32 VT 2017
§45 Andra läsningen av Proposition 33 VT 2017
§46 Andra läsningen av Proposition 34 VT 2017
§47 Andra läsningen av Proposition 35 VT 2017
§48 Andra läsningen av Motion 1 VT 2017
§49 Andra läsningen av Motion 2 VT 2017
§50 Första läsningen av Proposition 1 HT 2017
§51 Första läsningen av Proposition 2 HT 2017
§52 Första läsningen av Proposition 3 HT 2017
§53 Första läsningen av Proposition 4 HT 2017
§54 Första läsningen av Proposition 5 HT 2017
§55 Första läsningen av Proposition 6 HT 2017
§56 Första läsningen av Proposition 7 HT 2017
§57 Första läsningen av Proposition 8 HT 2017
§58 Första läsningen av Proposition 9 HT 2017
§59 Första läsningen av Proposition 10 HT 2017
§60 Första läsningen av Proposition 11 HT 2017
§61 Första läsningen av Proposition 12 HT 2017
§62 Första läsningen av Proposition 13 HT 2017
§63 Första läsningen av Proposition 14 HT 2017
§64 Första läsningen av Proposition 15 HT 2017
§65 Första läsningen av Proposition 16 HT 2017
§66 Första läsningen av Motion 1 HT 2017

Inledning Höststämma 2017 dag 2
§67 Återuppta Höststämma 2017 dag 2

Årsredovisning 2016/2017
§68 Fastställande av årsredovisning 2016/2017
§69 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016/2017
§70 Beslutande om disposition av överskott

Förtroendeval
§71 Val av förtroendeposter Bilaga 56
§72 Val av förtroendeposter Bilaga 56

Avslutningsvis
§73 Meddelanden
§74 Övriga frågor
§75 Föreningsstämmans avslutande

Varmt välkomna!
Uppsalaekonomernas styrelse

Hanna Jansson            Aras Amin
Miriam Tate                  Simon Billinger
Jan Gunell                    Carl Fredrik Kjellberg
Harald Larsson            Josefine Karlsson
Matilda Lindeborg       Anna Vögeli

Val av förtroendeposter Bilaga 56

Kandidater till förtroendeposter Höststämma 2017

Samtliga kandidater kommer ges möjlighet att beskriva sig med en kort text som
publiceras på hemsidan innan stämman. På stämman kommer kandidaterna framföra ett tal på max tre minuter (fem minuter för styrelseposter). Efter talet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna under tre minuter (fem minuter för styrelseposter). Därefter kommer omröstning ske. Kan du inte närvara på stämman men har frågor till någon av kandidaterna är du välkommen att skicka dina frågor senast 12/11 2017 till valberedningen@uppsalaekonomerna.com

Följande kandidater har nominerats av valberedningen till stämman den 14/11-15/11 2017

Styrelseledamöter (4 platser, 2 terminer)
Louise Jönsson
William Axenborg
Mathias Lien Oskarsson
Johan Lindskog
Josefina Brantingson

Sekreterare (1 plats, 1 termin)
Anna Vögeli
Kim Larsson

Vice skattmästare (1 plats, 2 terminer)
Josefine Thor

Vice ordförande Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)
Dennis Leach

Vice ordförande Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Vice ordförande Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)
Hugo Landberg

Vice ordförande Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)
Karolina Johansson
Emil Källqvist

Vice ordförande Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Vice ordförande Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Intendent (1 plats, 1 termin)
Vakant

Vice ordförande Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)
Amanda Fernström Karlsson

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)
Vakant

Valberedningsledamöter (2 platser, 1 termin)
Lisa Henning*

* Kandidaten kan ej fysiskt närvara under stämman.
Det går bra att maila frågor till kandidater som ej närvarar på stämman genom
valberedningen. Maila dina frågorna till valberedningen@uppsalaekonomerna.com
senast den 12/11

Hela kallelsen med föreslagna propositioner till stämman återfinns i länken nedan:

Kallelse till höststämman 2017 Kallelsen har reviderats (5 november 2017)