Information till allmänheten

Detta meddelande publiceras för att informera om händelsen kring den motion som skickats in till kuratorskonventets möte under gårdagen den 25:e oktober 2017. Motionen berör tre av våra recentiorevent: spexafton, pubrundan och togan, där ett oacceptabelt beteende förekommit. I motionen yrkades det på att Uppsalaekonomerna ska portas från samtliga nationer under ett års tid från och med den första januari 2018. Efter mötet under gårdagen är detta i dagsläget inte aktuellt, och till följd av mötet kommer föreningen vidta ett antal åtgärder för att säkerställa att det inte heller blir aktuellt.

Vi vill inleda med att offentligt be om ursäkt till samtliga berörda parter för det som skett under eventen. Vi tar ansvar för det inträffade och vill vara tydliga med att allt det som nämns i motionen beskriver beteende som inte är acceptabelt inom vår förening. Vi har redan börjat och kommer fortsätta att arbeta aktivt för att se till att incidenter likt dessa inte sker igen.

I samband med händelserna har föreningen haft möten med berörda parter för att utreda vad som skett och diskutera framtida åtgärder. Dessa åtgärder har sedan sammanlänkats med den utredning om föreningens recentiorverksamhet som startades i början av terminen till följd av att vi sedan tidigare identifierat en större problematik kring verksamheten. Utredningen kommer fortsätta under våren och kommer innebära konkreta förändringar redan till vårens recentiorveckor med anledning av det som skett.

Som resultat av gårdagens möte med Kuratorskonventet och Uppsalas studentnationer kommer vi att ta fram en konkret åtgärdsplan för att få bukt med problemen som finns både på kort och lång sikt med festkulturen i föreningen idag. Detta är något som alla vi medlemmar i Uppsalaekonomerna tillsammans kommer behöva ta ansvar för och arbeta för att förbättra.

Om du har några frågor som rör något av ovanstående, hör gärna av dig till Ordförande Hanna Jansson, ordf@uppsalaekonomerna.com