Information om skjutningen i Flogsta

Under fredagskvällen ägde en skottlossning rum på en pizzeria i Flogsta och en student blev skadad. Studenten har fått vård och anhöriga är informerade. En polisutredning pågår och universitetets säkerhetsavdelning har kontakt med polisen. Under lördag den 13 januari finns universitetets krisorganisation samt psykologer på plats i Segerstedthuset fram till kl. 20 och vem som helst som vill att komma förbi och prata. Även studentprästerna finns på plats. Från och med måndag den 15 januari kan Studenthälsan kontaktas för eventuellt fortsatt samtalsstöd.

Mer information finns på universitetets hemsida: http://uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=9976&area=2,14,16&typ=artikel&lang=sv