Förtroendevald

Vad kul att du vill engagera dig!

 

Just nu kan du söka följande förtroendeposter:

Intendent (1 plats, 1 termin)

IT-ansvarig (1 plats, 1 termin)

Hur går ansökan till?

För ansökan till IT-ansvarig och Intendent fyller du i följande formulär: här

Du fyller i namn, vilken termin du läser, berättar kort om dig själv, eventuellt tidigare engagemang i föreningen samt en kortare motivering till varför du söker den posten du gör.


Vad innebär posterna?

Generellt för alla förtroendevalda

Vem söker vi? Vi söker dig som har ett stort intresse för Uppsalaekonomerna och som kan identifiera dig med Uppsalaekonomernas värdegrund. Du är driven, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Vidare besitter du även en viss social förmåga, då du i sociala sammanhang ska agera som representant för föreningen, och du kan även agera professionellt samt hantera stress. Slutligen söker vi dig som är peppad på att vara en del av den gemenskap som det innebär att vara förtroendevald i Uppsalaekonomerna och få bidra till att utveckla föreningen!  

Kvalifikationer

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Är inskriven på en kurs/ett program på högskolenivå

Har ett stort intresse för Uppsalaekonomerna

Står bakom Uppsalaekonomernas värdegrund

Kan vara med på gemensamma aktiviteter

Kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Kan uttrycka sig i tal och skrift på engelska


Intendent (1 plats, 1 termin)

Arbetsuppgifter: Intendenten ansvarar för föreningens lokaler, både i utseende och funktion. Arbetsuppgifter som ingår är inköp av förbrukningsvaror, framförallt till den löpande verksamheten men även större inköp i samråd med Styrelsen. Utöver inköp ombesörjer intendenten andra frågor rörande Borgens drift. Intendenten ansvarar för städschemat under terminen samt att anordna en större städdag. Intendenten ansvarar även för sophantering, städavtal och brandsäkerhet. Intendenten ansvarar även för salsbokningar på Ekonomikum och sköter därmed kontakten mellan projektgrupper och Ekonomikums intendent. Intendenten är en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Intendent söker vi dig som är påhittig, uppfinningsrik, har ett sinne för detaljer och vill göra Borgen till den bästa föreningslokalen den kan bli. Du ska gärna vara handlingskraftig och händig då det till viss del underlättar för Intendentens arbetsuppgifter. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 10h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en vilja att förbättra och utveckla föreningslokalen

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Intendent genom att maila intendent@uppsalaekonomerna.com

 

IT-ansvarig (1 plats, 1 termin)

Arbetsuppgifter: IT-ansvarig ansvarar för Uppsalaekonomernas IT-drift och allt IT-relaterat i föreningens lokaler. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis utskick av veckomail och företagsutskick, hantering av mailkonton samt administrering av hemsidan. IT-ansvarig är en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.  

Vem söker vi? Till posten som IT-ansvarig söker vi dig som tycker det är kul att lösa problem och hjälpa andra. Det krävs inga särskilda tekniska förkunskaper, men du ska ha en intresse för området och en vilja att lära dig. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för postens verksamhetsområde

Har grundläggande kunskaper inom IT

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande IT-ansvarig genom att maila it@uppsalaekonomerna.com