Förtroendevald

Vad kul att du vill engagera dig!

 

Just nu kan du söka följande förtroendeposter:

Styrelseledamot (4 platser, 2 terminer)

Art Director (1 plats, 1 termin)

Projektledare Kontaktdagarna (1 plats, 2 terminer)

Vice projektledare Kontaktdagarna (1 plats, 2 terminer)

IT-ansvarig (1 plats, 1 termin)

Vice ordförande i Eventutskottet(1 plats, 2 terminer)

Vice ordförande i Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Vice ordförande i Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Vice ordförande i Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Vice ordförande i Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Vice ordförande i Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Vice ordförande i Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Vice Skattmästare (1 plats, 2 terminer)

Redaktör Reversen (1 plats, 2 terminer)

Intendent (1 plats, 1 termin)

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Valberedningsledamot (2 platser, 1 termin)

Hur går ansökan till?

För ansökan till samtliga förtroendeposter fyller du i följande formulär: här

Du fyller i namn, vilken termin du läser, berättar kort om dig själv, eventuellt tidigare engagemang i föreningen samt en kortare motivering till varför du söker den posten du gör.


Vad innebär posterna?

 

Generellt för alla förtroendevalda

Vem söker vi? Vi söker dig som har ett stort intresse för Uppsalaekonomerna och som kan identifiera dig med Uppsalaekonomernas värdegrund. Du är driven, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Vidare besitter du även en viss social förmåga, då du i sociala sammanhang ska agera som representant för föreningen, och du kan även agera professionellt samt hantera stress. Slutligen söker vi dig som är peppad på att vara en del av den gemenskap som det innebär att vara förtroendevald i Uppsalaekonomerna och få bidra till att utveckla föreningen!  

  

Kvalifikationer

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Är inskriven på en kurs/ett program på högskolenivå

Har ett stort intresse för Uppsalaekonomerna

Står bakom Uppsalaekonomernas värdegrund

Kan vara med på gemensamma aktiviteter

Kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Kan uttrycka sig i tal och skrift på engelska

 

Sekreterare (1 plats, 1 termin)

Arbetsuppgifter: Sekreteraren ansvarar för att protokollföra under styrelsemöten, Utskottsgruppens möten samt föreningens stämmor. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis att sammanställa dagordning och material inför styrelsemöten, uppdatera föreningens beslutsliggare, skicka ut sammanfattningar från styrelse- och UG-möten samt ansvara för att protokoll anslås i tid. Sekreteraren är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Sekreteraren är även en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Utöver det tillkommer arbetsuppgifter såsom att driva utredningar och projekt som syftar att utveckla föreningen.

Vem söker vi? Till posten som Sekreterare söker vi en person som är strukturerad, noggrann samt brinner för att utveckla föreningen och driva den framåt. Sekreteraren ska ha god insyn i föreningens verksamhet då hen är en del av Styrelsen.

Kvalifikationer:

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen

Har möjlighet att ägna minst 20h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stor insikt i Uppsalaekonomernas verksamhet

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Sekreterare genom att maila sekreterare@uppsalaekonomerna.com

Intendent (1 plats, 1 termin)

Arbetsuppgifter: Intendenten ansvarar för föreningens lokaler, både i utseende och funktion. Arbetsuppgifter som ingår är inköp av förbrukningsvaror, framförallt till den löpande verksamheten men även större inköp i samråd med Styrelsen. Utöver inköp ombesörjer intendenten andra frågor rörande Borgens drift. Intendenten ansvarar för städschemat under terminen samt att anordna en större städdag. Intendenten ansvarar även för sophantering, städavtal och brandsäkerhet. Intendenten ansvarar även för salsbokningar på Ekonomikum och sköter därmed kontakten mellan projektgrupper och Ekonomikums intendent. Intendenten är en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Intendent söker vi dig som är påhittig, uppfinningsrik, har ett sinne för detaljer och vill göra Borgen till den bästa föreningslokalen den kan bli. Du ska gärna vara handlingskraftig och händig då det till viss del underlättar för Intendentens arbetsuppgifter. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 10h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en vilja att förbättra och utveckla föreningslokalen

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Intendent genom att maila intendent@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Eventutskottet (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Eventutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i utskottet. Tillsammans ansvarar de för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projekt med dess projektgrupper som arrangerar föreningens gasquer, temafester och baler. I det ingår tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Eventutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Eventutskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Eventutskottet genom att maila eventutskottet@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Finansutskottet (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Finansutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i utskottet. Tillsammans ansvarar de för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens finansrelaterade projekt såsom gästföreläsningar, företagsbesök samt karriärsresor. I det ingår tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Finansutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Finansutskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för finans. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Finansutskottet genom att maila finansutskottet@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Idrottsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Idrottsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i utskottet. Tillsammans ansvarar de för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens idrottsrelaterade projekt såsom idrottsträningar, idrottsturneringar samt idrottsresor. I det ingår tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Idrottsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Idrottsutskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för idrott. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Idrottsutskottet genom att maila idrottsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Näringslivsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Näringslivsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i utskottet. Tillsammans ansvarar de för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens näringslivsrelaterade projekt såsom casetävlingar, företagsbesök och workshops. I det ingår tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Näringslivsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Näringslivsutskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för näringslivet. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Näringslivsutskottet genom att maila naringslivsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Internationella utskottet (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Internationella utskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i utskottet. Tillsammans ansvarar de för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten. Utöver det ansvarar de för utskottets projektgrupper som arrangerar föreningens internationella projekt såsom karriärsresor, workshops och gästföreläsningar, där det internationella näringslivet ligger i fokus. I det ingår tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Internationella utskottet är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Internationella utskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för en internationell karriär. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupper. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Internationella utskottet genom att maila internationellautskottet@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Utbildningsutskottet (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Utbildningsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i utskottet. Tillsammans ansvarar de för att sammanställa utskottets budget samt att arrangera och hålla i utskottsmöten.Vidare ansvarar de för utskottets projektgrupp som arrangerar projekt som främjar och kompletterar utbildningen såsom externa utbildningar, förmedling av kurslitteratur och alumniträffar. I det ingår tillsättningar, uppstartsmöten, löpande coachning samt dokumentation. Ordförande i Utbildningsutskottet är även ansvarig för Bachlor’s Educational Comittee (BEC) samt Master’s Educational Comittee (MEC) som har möte tre gånger per termin och syftar att studiebevaka utbildningen på såväl kandidat- som masternivå. Utbildningsutskottet är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där utskottets ordförande deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Utbildningsutskottet söker vi dig som besitter en god problemlösningsförmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för utbildning. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för utskottets projektgrupp. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Utbildningsutskottet genom att maila utbildningsutskottet@uppsalaekonomerna.com

Vice ordförande i Marknadsföringsgruppen (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Marknadsföringsgruppen (MG) leds av en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Ordförande sin andra termin i MG. Tillsammans ansvarar de för MGs interna möten och för kommunikationen mellan MG och övriga utskott. Vidare ansvarar de för rekryteringen av medlemmar till MG inför varje termin, samt uppstartsmöten, löpande coachning och dokumentation. Framförallt ansvarar de för att MG når och skapar de resultat som förväntas av dem. MG är ett övrigt operativt organ vars primära uppgift är att marknadsföra föreningens projekt. Varannan vecka har MG möte för att brainstorma, diskutera och utbyta kunskaper & idéer med varandra. MG är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där MGs ordförande också sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice ordförande (och senare Ordförande) i Marknadsföringsgruppen söker vi dig som besitter en god kommunikativ förmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för grafisk illustration och marknadsföring. Som Vice ordförande (och Ordförande) kommer du agera som ett bollplank för Marknadsföringsgruppens projektgrupper. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för  utskottets verksamhetsområde

Har goda kunskaper inom marknadsföring och grafisk design (exempelvis Photoshop)

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Marknadsföringsgruppen genom att maila mg@uppsalaekonomerna.com

Redaktör för Reversen (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Redaktören för Reversen väljs på föreningsstämman och kliver automatiskt på som Chefredaktör sin andra termin i utskottet. Arbetsuppgifter för de båda redaktörerna inkluderar exempelvis korrekturläsning, löpande kontakt med skribenter, planering av tidningen och arrangerande av utskottsmöten. Reversen är en del av föreningens utskottsgrupp (UG), där Chefredaktören deltar på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Redaktör (och senare Chefredaktör) för Reversen söker vi dig som besitter en god kommunikativ förmåga, är kreativ och en god ledare. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för skrivande. Som Redaktör (och Chefredaktör) kommer du agera som ett bollplank för skribenterna i tidningen. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för utskottets verksamhetsområde

Har goda kunskaper inom skrivande

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Reversen genom att maila reversen@uppsalaekonomerna.com

Art Director för Reversen

Arbetsuppgifter: Som Art Director är man en del av Reversens redaktion och ansvarar för tidningens utseende – dess utformning och layout. I arbetet ingår även planering av tidningen och att arrangera utskottsmöten. Art Director är en del av föreningens Utskottsgrupp (UG) och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna.

 

Vem söker vi? Till posten som Art Director söker vi dig som är kreativ och uppfinnesrik. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och ha ett intresse för grafisk illustration, utformning och marknadsföring. Du ska även ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

 

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för postens verksamhetsområde

Har grundläggande kunskaper inom grafisk design

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till sittande Art Director genom att maila ad@uppsalaekonomerna.com

Styrelseledamot (4 platser, 1 termin)

Arbetsuppgifter: Styrelsen är ytterst ansvarig för att planera, samordna och leda föreningens verksamhet med fokus på långsiktig och strategisk utveckling. Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och är fyra till antalet. I arbetsuppgifterna som styrelseledamot ingår bland annat att medverka på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter till dagordningen. Utöver detta arbetar styrelseledamöterna med att driva utredningar och projekt som syftar till att utveckla föreningen. Tillsammans med de andra i styrelsen ansvarar de även för att tillsätta vissa förtroendevalda, så som projektledare samt vice projektledare för KD, IT-ansvarig, Art Director för Reversen och Näringslivsgruppen.

 

Vem söker vi? Till posten som styrelseledamot söker vi dig som har ett stort intresse för föreningen och en vilja att bidra i det strategiska arbetet. Du har en god analytisk förmåga och är initiativtagande. Viktigast av allt är dock ett stort intresse för posten och en vilja att bidra till föreningens framtid.

Kvalifikationer:

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande styrelseledamöterna  genom att maila styrelsen@uppsalaekonomerna.com

 

IT-ansvarig

Arbetsuppgifter: Uppsalaekonomernas IT-ansvarige hanterar föreningens IT-drift och allt IT-relaterat i föreningens lokaler. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för administering av hemsidan, facebook och föreningslokalens interna system. I ansvarsområdena ingår också utskick av veckomail och företagsutskick samt hantering av mailkonton. IT-ansvarige är även en del av föreningens utskottsgrupp och sitter med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Innan dessa möten rapporterar denne om hur arbetet fortlöper till föreningens Vice ordförande. IT-ansvarige väljs av styrelsen i samråd med sittande IT-ansvarige i möjligaste mån samt valberedningen.

Vem söker vi? Till posten som IT-ansvarig söker vi dig som har ett intresse för IT och gärna har någon form av erfarenhet av att ha jobbat med hemsidor. Du behöver inte kunna allt sedan tidigare men vi ser gärna att du är en problemlösare som vågar testa olika lösningar eftersom tekniska problem kan innebära sådant man inte stött på tidigare.

 

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15 h/veckan åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för – och viss kunskap inom postens verksamhetsområde

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande IT-ansvarig genom att maila it@uppsalaekonomerna.com

Vice skattmästare  (1 plats, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Skattmästeriet består av en Skattmästare och en Vice skattmästare som tillsammans ansvarar för föreningens ekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat den löpande bokföringen, fakturering, upprättande och revidering av föreningsbudgeten, bokslut och deklaration.  Inom Skattmästeriet är arbetsuppgifterna delvis fördelade mellan Skattmästaren och Vice skattmästare. Vice skattmästare sköter i huvudsak den löpande bokföringen medan Skattmästaren ansvarar för utbetalningar och har den övergripande kontakten med föreningens projektgrupper. Övriga arbetsuppgifter utförs gemensamt av Skattmästare och Vice skattmästare. Terminen som Vice skattmästare är en upplärningsperiod inför det övergripande ansvaret som posten som Skattmästare sedan innebär. Vice skattmästare tillträder inte automatiskt som Skattmästare, utan väljs till detta av Styrelsen enligt föreningens stadgar. Vice skattmästare är en del av föreningens utskottsgrupp och sitter därför med på UG-möten som hålls varannan vecka under terminerna. Skattmästaren är en del av föreningens styrelse och medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna.

Vem söker vi? Till posten som Vice Skattmästare söker vi dig som besitter en kommunikativ förmåga, är noggrann och har grundläggande kunskaper inom redovisning. Du bör även vara strukturerad i ditt arbete och har ett intresse för ekonomi. Som Vice skattmästare bör du ha ett intresse av att utveckla föreningen genom att driva utredningar och projekt i Utskottsgruppen.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har insikt i postens åtaganden

Har stort intresse för organets verksamhetsområde

Har grundläggande kunskap inom redovisning (har exempelvis läst Fek A)

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande Skattmästariet genom att maila skatt@uppsalaekonomerna.com

Valberedningsledamot (2 platser, 1 termin)

Arbetsuppgifter: Valberedningen ansvarar för urvalsprocessen inför val av förtroendeposter, samt att nominera lämpliga kandidater inför föreningsstämman. Arbetsuppgifter inkluderar att marknadsföra och informera om vakanta poster och om hur valprocessen går till. Detta ska göras tydligt och tillgängligt för samtliga av föreningens medlemmar. I urvalsprocessen ingår att intervjua samtliga sökande kandidater på ett sätt som är anpassat efter respektive post. Efter att kandidaterna intervjuats fattar Valberedningen beslut om nominering. Nomineringar till stämman (eller styrelsen, beroende på vilken post som har sökts) baseras endast på intervjun Valberedningen genomför med kandidaten. Valberedningen har total tystnadsplikt.

 

Vem söker vi? Vi söker dig som har ett stort intresse av att utveckla föreningen och kvalitétsäkra framtida förtroendevalda. Du bör känna dig bekväm med att intervjua olika kandidater och kunna vara objektiv i din bedömning. Det är särskilt viktigt att du kan respektera tystnadsplikten och särskilja på privata relationer och din professionella roll.

Kvalifikationer:

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Kan vara närvarande under de veckor då intervjuer till förtroendeposter görs

Respekterar tystnadsplikten och objektiviteten som reglerar valberedningens arbete

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till Valberedningen genom att maila valberedningen@uppsalaekonomerna.com

 

Projektledare och Vice Projektledare för Kontaktdagarna (2 platser, 2 terminer)

Arbetsuppgifter: Projektledare och Vice projektledare för Kontaktdagarna ansvarar för Uppsalaekonomernas största event, arbetsmarknadsmässan Kontaktdagarna. I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsättning av resten av projektgruppen för Kontaktdagarna, planering av lednings- och stormöten samt att organisera projektgruppen och de olika ansvarsområdena. Som projektledare med budgetansvar eller vice projektledare med företagsansvar kommer du att få god tid att växa i din roll, där din huvudsakliga uppgift är att koordinera och stötta övriga projektmedlemmar.

 

Vem söker vi? Till posterna som Projektledare och Vice projektledare för Kontaktdagarna söker vi dig som är strukturerad och stresstålig. Du bör även vara bekväm i en ledarroll och bra på att kommunicera. Du ska vara en riktigt teamplayer och framförallt taggad på att göra Kontaktdagarna bättre än någonsin!

 

Kvalifikationer:

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande

Har möjlighet att ägna minst 25h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har erfarenhet av att arbeta i Excel

Har en framtidssyn för Kontaktdagarna

 

Har du fler frågor om posterna? Tveka inte att höra av dig till Projektledarna genom att maila projektledare@kontaktdagarna.se eller vice.projektledare@kontaktdagarna.se