Tidningsurklipp 1972

Föreningen

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Idag har föreningen över 2500 medlemmar vara cirka 350 är aktiva inom olika projekt och aktiviteter. Detta gör föreningen till en av Uppsalas största studentföreningar, och en av Sveriges största ekonomföreningar. Föreningens verksamhet är indelad i tre områden: fritid, framtid och studier där det främsta syftet är att bevaka och förbättra utbildningen genom utvärdering och påverkan i nära samarbete med studenterna och universitet.

Under fritid arbetar föreningen för en meningsfull och rolig tillvaro vid sidan av studierna genom fester och events, sport och andra sociala aktiviteter. Inom området framtid arbetar föreningen genom täta kontakter och nära relationer med näringslivet som föreläsningar, besök, casetävlingar, jobbannonser och informella möten får medlemmarna i Uppsalaekonomerna chans till en värdefull framtid. Under studier är föreningen kår för nationalekonomiska institutionen och företagsekonomiska institutionen. 

Föreningen styrs av styrelsen med 10 förtroendevalda medlemmar varav nio röstberättigade som har ansvar för det långsiktiga och strategiska arbetet för verksamheten. Det operativa arbetet styrs genom ordföranderiet som tillsammans med föreningens 31 andra förtroendevalda ansvarar för Uppsalaekonomernas dagliga aktiviteter.

 


 

Historia

 

Föreningen Uppsalaekonomerna, då UPEKON, bildades 18 oktober 1971, av Jan Lövqvist, Kent Schultz och Mats Dafnäs, som en frukt av tidens försök till förnyelse av universitetet och nya samarbetsformer. Redan från början rörde verksamheten områdena utbildningsbevakning, näringslivskontakt och social samvaro. Utöver detta arrangerades mer tidstypiska projekt som en dagskurs i meditation.

UPEKON:s uppgifter var till en början att bevaka stipendium, seminarier och förmedla praktikplatser. Vidare arrangerades temadagar kring inre välbefinnande och själslig utveckling i sann 70-talsanda. UPEKON växte snabbt och 1973 hade man hela 710 medlemmar. Genom sitt engagemang berikade de studietiden för sina vänner och generationer därefter. På 80- och 90- talet blåste nya vindar och föreningens historia kom att präglas av både yuppietidens yra och IT-boomens topp. Projekt, företag och studenter kom och gick men föreningen bestod.

1994 slogs UPEKON ihop med Internationella Ekonomföreningen och bildade då Föreningen Uppsalaekonomerna.

Efter kårobligatoriets avskaffades 1:a juli 2010 och möjligheten för andra sammanslutningar att ansöka om kårstatus öppnades så väcktes frågan om Uppsalaekonomerna skulle arbeta för att bli en egen kår. 2013 skickades första ansökan in till konsistoriet men avslogs då på grund av att Uppsala studentkår hade bättre förankring bland studenterna samt fler medlemmar vid de berörda institutionerna.

2016 ansökte Uppsalaekonomerna för en andra gång till konsistoriet vid Uppsala universitet om erhålla kårstatus att ta över studiebevakningen från Uppsala studentkår vid nationalekonomiska institutionen, företagsekonomiska institutionen, statistiska institutionen samt ekonomisk-historiska institutionen. Konsistoriet beviljade ansökan för nationalekonomiska institutionen samt företagsekonomiska institutionen då Uppsalaekonomerna ansågs ha en större förankring bland studenterna på grund av högre medlemstal. Konsistoriet avslog ansökan för statistiska institutionen samt ekonomisk-historiska institutionen då Uppsala studentkår ansågs ha större förankring bland studenterna på dessa institutioner på grund av högre medlemstal. Från den 1:a juli 2016 är Uppsalaekonomerna studentkår för företagsekonomiska institutionen och nationalekonomiska institutionen.

UPEKON: Bussresa till England 1970-tal.

Föreningsstämma 1973 - Grundaren Jan Lövqvist och stämmoordförande Knut Rexed

Föreningsstämma 1973 – Grundaren Jan Lövqvist och stämmoordförande Knut Rexed


 

U9 och vänföreningar

 

Uppsalaekonomerna är medlem i ekonomnätverket U9 där de nio största ekonomföreningarna och kårerna samarbetar i olika organisatoriska och utbildningsrelaterade frågor. De nio föreningarna representerar över 30 000 inskrivna studenter. Detta nätverk träffas på konferenser två gånger per termin och utbyter kunskap och idéer hur medlemmarna ska få bättre studier, närmare kontakt med näringslivet och få bättre studiesocialt liv. Följande föreningar och kårer är med i U9:

EHVS – Ekonomihögskolan i Växjö studentförening.
ELIN – Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet.
Föreningen Ekonomerna – Ekonomföreningen vid Stockholms Universitet.
HHGS – Handelshögskolan i Göteborg studentkår.
HHUS – Handelshögskolan i Umeå studentförening.
HHSS – Handelshögskolan i Stockholm studentkår.
JSA – JIBS Student Association.
LE – Lundaekonomernas Studentkår.
UE – Föreningen Uppsalaekonomerna.

Uppsalaekonomerna är även en del av kårsamverkan där samtliga kårer vid Uppsala universitet tillsammans arbetar med central studiebevakning. Följande kårer är med i kårsamverkan:

US – Uppsala Studentkår
Farmis – Farmacevtiska studentkåren
JF – Juridiska Föreningen Uppsala
UTN – Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Rindi – Gotlands studentkår Rindi
UE – Föreningen Uppsalaekonomerna.

Föreningen har också givande utbyte och samarbeten med olika föreningar i Uppsala:

MF – Medicinska Föreningen Uppsala
Samvetarna – Föreningen Samhällsvetarna Uppsala
UPS – Uppsala Politices Studerande
EA – Entrepreneurs Academy
Dynamicus – Personalvetarföreningen vid Uppsala universitet