Buddysystem: Traditionskväll

Vill du lära dig mer om Sverige och svenska traditioner? Under denna kväll kommer du
att få fira midsommar, sjunga snapsvisar, äta smörgåsbord och mycket mer. Det
kommer bli en kväll full med festligheter, lekar och annat skoj! Efter det här eventet
kommer du bli en fullt utbildad svensk!