• 15 Feb
  • Board meeting 2019-02-11

   On the 11th of February, the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styrdokument”. Do you have opinions about the subjects that the board are discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact details […] Read more

 • 8 Feb
  • Board meeting 2019-02-08

   On the 8th of Februari, the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styrdokument”. Do you have opinions about the subjects that the board are discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact details […] Read more

 • 4 Feb
  • Board meeting 2019-01-28

   On the 28th of January, the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styrdokument”. Do you have opinions about the subjects that the board are discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact details […] Read more

 • 7 Jan
  • Board meeting 2018-12-20

   /

   On the 20th of December 2018, the board had their last meeting of the year. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styrdokument”. Do you have opinions about the subjects that the board are discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you […] Read more

 • 20 Dec
  • Board meeting 2018-12-10

   /

   On the 11th of October, the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styrdokument”. Do you have opinions about the subjects that the board are discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact details […] Read more

 • 11 Dec
  • Board meeting 2018-12-06

   /

   On the 6th of december, the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styrdokument”. Do you have opinions about the subjects that the board is discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact details […] Read more

 • 3 Dec
  • Nya förtroendevalda efter extrastämma #1

   Kära Uppsalaekonomer! Stämman är avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda våren 2019 är följande: Chefsredaktör för Reversen Viktor Mattsson Redaktör för Reversen Diana Araf Vice ordförande i Valberedningen Karolina Billow Vice skattmästare Maria Ivic Vice ordförande i Finansutskottet Alma Ahlrik Vice […] Read more

  • Board meeting 2018-11-26

   /

   On the 26th of november, the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “Om oss – Styredokument”. Do you have opinions about the subjects that the board is discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact details […] Read more

 • 1 Dec
  • Lär känna kandidaterna inför Extrastämma #1 2018

   På måndagen den 3:e december är det äntligen tid för Uppsalaekonomernas extrastämma! Redan nu kan du lära känna kandidaterna genom deras personliga presentationer, där berättar de allt ifrån vad de vill genomföra till vad de har för tidigare meriter. Ordningen som stämmotexterna står i är också ordningen som kandidaterna kommer hålla sina tal. Här kan […] Read more

 • 27 Nov
  • Kallelse till Extrastämma #1

   KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA #1 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma #1. Tid:​ ​Måndagen ​den ​3 ​december ​kl. ​16:00. Plats: Ekonomikum. Föredragningslista Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två rösträknare §6 Val av en observatör §7 Föreningsstämmans stadgeenliga […] Read more