• 5 Sep
  • Board meeting 2018-09-03

   On the 3rd of september the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “filarea” in the members section. Do you have opinions about the subjects that the board is discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact […] Read more

  • Styrelsemöte 2018-09-03

   Den 3:e september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under “filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterades bland annat den nya verksamhetsplanen samt vilka av föregående termins utredningar som ska fortsätta bedrivas under hösten. Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp […] Read more

 • 30 Aug
  • Kallelse till Extrastämma #3 VT2018

   Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till extrastämma. Tid: Fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00 Plats: Hörsal 1, Ekonomikum Föredragningslista Inledning §1 Föreningsstämmans öppnande §2 Val av föreningsstämmans ordförande §3 Val av föreningsstämmans sekreterare §4 Val av två justerare §5 Val av två rösträknare §6 Val av en observatör §7 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande §8 […] Read more

 • 27 Jun
  • Uppsalaekonomerna’s Privacy Policy

   /

   GDPR is a new law for all member countries of the European Union. The law sets new regulation for privacy and personal integrity. Uppsalaekonomerna’s Privacy Policy stipulates how we as an organisation works to protect our members personal information and integrity. The policy is currently only available in Swedish but if you have any questions […] Read more

 • 10 Jun
  • Boardmeeting 2018-06-04

   /

   At the 4th of June the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “filarea” in the members section. Do you have opinions about the subjects that the board is discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact […] Read more

  • Boardmeeting 2018-05-29

   /

   At the 29th of october the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “filarea” in the members section. Do you have opinions about the subjects that the board is discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact […] Read more

  • Boardmeeting 2018-05-28

   /

   At the 28th of May the board had a meeting. The protocol is now uploaded under “filarea” in the members section. Do you have opinions about the subjects that the board is discussing? Or is there something you think the board should change? Talk to any member of the board, you can find our contact […] Read more

  • Extra General Meeting #2 2018-05-31

   /

   On the 31th of May Uppsalaekonomerna arranged their Extra General Meeting #2. The protocol is now uploaded under “filarea” in the members section (the protocol is in Swedish). Read more

 • 3 Jun
 • 31 May
  • Nya förtroendevalda efter extrastämma#2 VT2018

   Kära Uppsalaekonomer! Extrastämma #2 är nu avslutad och vi har tillsammans röstat igenom nya förtroendevalda. De kandidater som blev valda till att kliva på som förtroendevalda hösten 2018 är följande: Ordförande i Välkomstutskottet Hanna Pettersson Vi gratulerar alla nytillsatta förtroendevalda och tackar alla som deltog på  Extrastämma #2! Read more