De olika förtroendevalsposterna

Poster att söka inför Extrastämma #1 (HT18):


Vice Skattmästare
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Valberedningen
Chefsredaktör Reversen
Redaktör Reversen
Art Director
Projektledare för Kontaktdagarna (budgetansvar)
Projektledare för Kontaktdagarna (företagsansvar)

Poster att söka inför höststämman:

Styrelseledamot
Sekreterare
Vice Skattmästare
Intendent
Vice Ordförande i Välkomstutskottet
Vice Ordförande i Eventutskottet
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Internationella Utskottet
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
Vice Ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot
IT-ansvarig
Redaktör Reversen
Art Director
Projektledare och Vice Projektledare för Kontaktdagarna

Poster att söka inför vårstämman:

Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande med utbildningsansvar
Vice Ordförande med näringslivsansvar
Sekreterare
Vice Skattmästare
Intendent
Ordförande och Vice Ordförande i Välkomstutskottet
Vice Ordförande i Eventutskottet
Vice Ordförande i Näringslivsutskottet
Vice Ordförande i Finansutskottet
Vice Ordförande i Internationella Utskottet
Vice Ordförande i Idrottsutskottet
Vice Ordförande i Utbildningsutskottet
Vice Ordförande i Marknadsföringsgruppen
Vice Ordförande i Valberedningen och Valberedningsledamot
IT-ansvarig
Redaktör Reversen
Art Director
Medlem i Näringslivsgruppen

 


Vid frågor, stora som små, tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen! Antingen om du springer på oss i ekos korridorer eller vid kaffemaskinen på borgen, eller så kan du skriva till oss via mail: valberedningen@uppsalaekonomerna.com.